Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

„Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr

Uprzejmie informujemy, że realizacja IV semestru zajęć zorganizowanych
 w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” rozpoczyna się od dnia 07.10.2019r.

 

PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – IV SEMESTR PROJEKTU

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla klas IV-V

mgr Barbara

Tuka

7-8

 

6

 

 

 

 

 

2.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla klas VI

mgr Barbara

Tuka

 

 

 

6-7

 

6

 

3.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka polskiego dla klas VII

mgr Natalia Rynkiewicz

 

 

8-9

 

2

 

 

 

 

4.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas VIII

mgr Barbara Biesiada

8-9

2

 

 

 

 

5.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas IV-VI

 

mgr  Natalia Rynkiewicz

8-9

 

 

3

 

 

 

 

6.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla klas IV-V

mgr Marta Przybylak

 

 

 

 

7-8

 

14

7.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla klas VI

mgr Elżbieta Szczepaniak-Szypuła

 

 

7-8

 

12

 

 

 

 

8.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla klas VII

mgr Ryszard Wyka

 

 

 

8-9

 

12

 

9.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki dla klas VIII

mgr Elżbieta Szczepaniak-Szypuła

 

 

 

8-9

 

12

 

 

10.

kółko zainteresowań
z języka polskiego dla klas IV-VI

mgr Natalia Rynkiewicz

 

 

7-8

 

2

 

 

11.

kółko zainteresowań
z języka angielskiego dla klas IV-VI

mgr Anna Rejek

 

 

 

7-8

 

3

 

12.

kółko zainteresowań
z języka angielskiego dla klas VII-VIII

mgr Anna Rejek

 

 

 

 

8-9

 

3

13.

zajęcia z nauki programowania dla klas
IV-VIII

mgr Elżbieta

Szczepaniak-Szypuła

8-9

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

doradztwo edukacyjno-zawodowe  dla klas VII - VIII

mgr Alina Apanasowicz

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

 

Lekcje:

1 -   8:00-8:45

2 -   8:50-9:35

3 -   9:40-10:25

4 - 10:30-11:15

5 - 11:30-12:15

6 - 12:30-13:15

7-   13:20-14:05

8 -   14:25-15:10

9 -   15:15-16:00

  Nr sali

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć