Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Informacja

Od 19 lutego tego roku zostały wprowadzone zajęcia dodatkowe zwane godzinami projektowymi. Projekt nosi nazwę ,,Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”.

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Możemy korzystać z zajęć wyrównawczych i rozwijających dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego.

By było nam łatwiej i ciekawiej zdobywać potrzebne umiejętności, otrzymaliśmy nowoczesne pomoce naukowe. Podczas godzin z historii wykorzystujemy tablicę multimedialną i odpowiednie do niej programy multimedialne. Pracownia matematyczna została wyposażona między innymi w modele i szkielety brył, plansze, domino matematyczne. W sali pojawiła się już tablica interaktywna,  zainstalowano projektor. W ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego szkoła otrzymała supernowoczesny ekran rozsuwany do rzutnika. Również dobrze został potraktowany gabinet przyrodniczy. Teraz na ławkach mamy lupy, lornetki, kompasy i mikroskopy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się nabór na zajęcia rozwijające. Aż dziesięciu uczniów uczęszcza na dwugodzinne warsztaty dziennikarskie. Gabinet doposażono w dziesięć laptopów, rozsuwany ekran i projektor  oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i faks). Uczniowie zainteresowani konkretnym przedmiotem, na przykład geografią, mają do dyspozycji globusy elektroniczne, super atlasy, mapy, układ słoneczny, puzzle i aparat fotograficzny. Na chemii i fizyce znalazły się nareszcie pomoce do doświadczeń z hydrostatyki, magnetyzmu, wszelkie pomoce związane z elektrycznością, a więc: przewody, żarówki, baterie. Spokojnie można przeprowadzić doświadczenia z obwodem prądu. Na zajęciach z programowania korzystamy oczywiście z nowych laptopów i tabletów. Sala języka angielskiego posiada teraz sprzęt audiowizualny, językowe centrum multimedialne, dydaktyczne gry planszowe i słowniki.

Nie sposób wymienić wszystkich drobnych pomocy, które otrzymaliśmy, ale wśród nich są między innymi przybory matematyczne, odczynniki chemiczne itd. Łącznie szkoła otrzymała 26 laptopów dla uczniów i 36 tabletów, 6 tablic interaktywnych, 8 projektorów, 8 ekranów, w tym 2 elektryczne i 2 urządzenia wielofunkcyjne jak również 9 laptopów dla nauczycieli. Aby zajęcia różniły się od tych klasowych, obiecano nam, że będziemy brać udział w wycieczkach np. przyrodniczych, historycznych i dziennikarskich. Niektóre spotkania odbywają się w plenerze np. warsztaty fotograficzne. Tymczasem mamy zaplanowany wyjazd do drukarni, studia telewizyjnego oraz nadleśnictwa.

 

 Co mówią uczniowie o projekcie?

- Zajęcia są ciekawe i pomagają zrozumieć tematy trudne. Jest nas mniej niż na lekcjach, nauczyciel ma więc dla nas więcej czasu.

- Zajęcia pomagają nam rozwijać nasze umiejętności.

- Lubię chodzić na zajęcia projektowe, bo nikt tutaj ocen nie wystawia. Nie ma sprawdzianów. Razem z nauczycielem wybieramy tematy, które nas interesują najbardziej.

- Jestem zadowolona, że biorę udział w tym projekcie. Mam większą szansę, aby rozwijać własne zainteresowania, a ci, którym nauka sprawia trudności, utrwalają zdobytą już wiedzę.

- Uczymy się bawiąc. Czasami nasze odpowiedzi w nas samych powodują śmiech. Pani częstuje ciepłą herbatą. W małej grupie lepiej można się nauczyć.

- Minusem jest to, że nie ma płynnego połączenia z Internetem, chociaż do końca marca mają nam założyć WI - FI.

- Dostajemy dobre obiady, ale późne godziny zajęć, zwłaszcza te na 8 i 9 lekcji, są męczące dla uczniów i nauczycieli.

 

Zdaniem nauczycieli:

- Realizacja projektu wpływa korzystnie na rozwój dzieci i młodzieży. Formy i metody pracy na zajęciach cieszą się powodzeniem, ponieważ aktywizują uczniów w procesie dydaktycznym.

- Uczniowie zostali wyposażeni w pomoce naukowe, tym samym również szkoła. Dzięki temu zajęcia są bardziej atrakcyjne dla ucznia.

- Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia. Mają zapewniony obiad i dojazd. Jeśli wcześniej kończą zajęcia, czas wolny spędzają w świetlicy.

- Uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach, chociaż często są już zmęczeni, zwłaszcza na 9 lekcji.

- Projekt dopiero ruszył. Cieszy to, że szkoła pozyskała dużo potrzebnego sprzętu, pomocy dydaktycznych, a uczniowie korzystają z ciekawych zajęć, które rozwijają lub wspomagają ich zdolności.

- Na zajęciach mamy sześcioosobowe grupy uczniów, to dobrze. Z drugiej strony nie wszyscy  mogą korzystać z projektu.

 

Na podstawie obserwacji własnych, rozmów z nauczycielami i uczniami – Zespół dziennikarski

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć