Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Zebranie z rodzicami 16.09.2019r.

            Dnia 16.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbyły się informacyjne zebrania z rodzicami, które dotyczyły organizacji IV semestru zajęć w ramach realizacji projektu unijnego "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Podczas spotkań rodzice zostali ponownie zapoznani z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa we wspomnianym projekcie, otrzymali ulotki promocyjne zachęcające do udziału dzieci
 w oferowanych formach pomocy oraz zostali poinformowani o przebiegu procesu rekrutacji.

 

 Ulotka

 

Organizacja IV semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych m. in. w zakresie humanistycznym i nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, pracy zespołowej oraz uczestnictwa w  indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Formy pomocy i rozwoju uczennic oraz uczniów placówki:

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-V, VI, VII, VIII;

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-V, VI, VII, VIII;

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego  dla klas IV-VI;

·        kółko zainteresowań z języka polskiego dla klas IV-VI;

·        kółko zainteresowań z języka angielskiego dla klas IV-VI i VII-VIII;

·        zajęcia z nauki programowania dla klas IV-VIII;

·        zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria przydziału określa Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Dogodności:

·        zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

·        niewielka liczebność grup dająca komfort pracy;

·        wykorzystywanie starannie dobranych pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w oparciu
o technologie informacyjno-komunikacyjne;

·        ciepły posiłek dla każdego uczestnika;

·        odwóz dla uczestników zamiejscowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć