Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU

Lekcje:

1 -   8:00-8:45          

2 -   8:50-9:35          

3 -   9:40-10:25        

4 - 10:30-11:15

5 - 11:30-12:15               

6 - 12:30-13:15

7-   13:20-14:05

8 -   14:25-15:10

9 -   15:15-16:00      Plan od 07.03.2019r.                                      • Nr sali

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas IV

mgr Barbara

Biesiada

 

 

 

6 – 7

2

 

 

2.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas V

mgr Barbara

Tuka

7 – 8         

5          

          

 

 

 

 

3.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas VI

mgr Iwona Grześkiewicz

8 – 9

19

 

 

 

 

 

4.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas IV-V

mgr Natalia

Rynkiewicz

 

 

6 – 7

3

 

 

 

5.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas VI

mgr  Anna

Rejek

 

 

 

7 – 8

7

 

 

6.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas IV

mgr Alicja Cuber

6 – 7

 12

 

 

 

 

7.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas V

mgr Maria Załucka

 

            

                  

6 – 7

14        

 

 

8.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas VI

mgr Marta

Przybylak

 

 

 

 

 

 

 

7 – 8

14

9.

zajęcia wyrównawcze
z historii dla klas IV-VI

mgr  Małgorzata Góźdź

 

8 – 9

5

 

 

 

10.

zajęcia wyrównawcze
z przyrody dla klas IV-VI

mgr Iwona Grześkiewicz

 

 

 

 

7 – 8

                     19

 

11.

zajęcia rozwijające
z przyrody dla klas IV-VI

 

mgr Małgorzata Matuszak/
mgr Joanna Bednarczyk

 

 

 

8 – 9

 

                    

                     19

 

12.

kółko zainteresowań
z polskiego dla klas IV-V

mgr Natalia

Rynkiewicz

7 –8   

7

 

 

 

 

13.

kółko zainteresowań
z języka polskiego dla klas VI

mgr Barbara Biesiada

 

7 – 8

2

 

 

 

14.

kółko zainteresowań
z języka angielskiego dla klas IV-V

mgr Natalia Rynkiewicz

 

 

 

7-8

7

 

15.

kółko zainteresowań
z języka angielskiego dla klas VI

mgr Anna Rejek

8 - 9

3

 

 

 

 

16.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas IV

mgr Alicja Cuber

 

 

 

 

6 – 7

12

17.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas V

mgr Hanna Andriaszkiewicz

 

 

7 – 8

12

 

 

 

18.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas VI

mgr Maria Załucka

 

 

 

 

7 – 8

11

19.

zajęcia dziennikarskie dla klas IV-VI

mgr Barbara Biesiada

 

 

7 – 8

2

 

 

20.

zajęcia z nauki programowania dla klas
IV-VI

mgr Elżbieta

Szczepaniak-Szypuła

 

7 – 8

13

 

 

 

21.

zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego dla klas VII

mgr Barbara

Tuka

 

 

 

8 – 9

6

 

 

22.

zajęcia wyrównawcze
fizyki dla klas VII – III

 

mgr Elżbieta Szczepaniak - Szypuła

8 – 9

17

 

 

 

 

23.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas

VIII

mgr Barbara

Tuka

 

 

 

8 – 9

6

 

24.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas III

mgr Barbara Biesiada

8 - 9

                         2

 

 

 

                         

 

25.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas VII- III

mgr Anna Rejek

 

8 – 9

3

 

 

 

 

26.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas VII

mgr Maria

Załucka

 

 

 

 

 

8 – 9

11

 

27.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas VIII

mgr Alicja

Cuber

8 – 9

12

 

 

 

 

28.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas III

mgr Marta

Przybylak

 

 

 

8 – 9

14

 

 

 

 

 

29.

zajęcia wyrównawcze
z historii dla klas VII-III

mgr Małgorzata Matuszak/mgr Justyna Staszczyk

 

 

 

8 – 9

 

 

                      5

 

 

30.

zajęcia rozwijające
z biologii dla klas VII-III

mgr Anna

Komorowska

 

 

 

 

8 – 9

19

 

31.

kółko zainteresowań
z języka polskiego dla klas VII-III

mgr Barbara Tuka

 

 

 

 

8 – 9

                       6

32.

kółko zainteresowań
z języka angielskiego dla klas VII-III

mgr Anna Rejek

 

 

 

8 – 9

3

 

 

33.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas VII-III

mgr Maria Załucka

8 – 9

11

 

 

 

 

 

34.

zajęcia rozwijające
z geografii dla klas VII-III

mgr Małgorzata Matuszak

8 – 9

6

 

 

 

 

 

35.

zajęcia rozwijające
z chemii dla klas VII-III

mgr Anna

Komorowska

 

8 – 9

                     18

 

 

 

36.

zajęcia rozwijające
z fizyki dla klas VII-III

mgr Elżbieta

Szczepaniak-Szypuła

 

 

 

 8 - 9

17

 

37.

kółko zainteresowań
z języka niemieckiego dla klas VII-III

mgr Artur Szulc

 

 

 

8 – 9

11

 

 

38.   

doradztwo edukacyjno-zawodowe  dla klas VII - III

mgr Alina Apanasowicz

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

indywidualnie

8

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć