Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Dnia 06.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbyło się spotkanie informacyjne  Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018, które dotyczyło realizacji projektu unijnego pn. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowe rozpoczęcie realizacji poszczególnych form wsparcia dla uczniów przypada na drugi semestr roku szkolnego 2017/2018.

Porządek spotkania informacyjnego z Kadrą Pedagogiczną dotyczącego realizacji projektu
"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

1. Sporządzenie listy obecności.

2. Wybór protokolanta.

3. Zapoznanie z postanowieniami ogólnymi Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

4. Przedstawienie form oferowanego wsparcia:

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

b) kółka zainteresowań;

c) zajęcia rozwijające uzdolnienia, oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych;

d) termin zajęć: poniedziałek-piątek 8,9 godzina lekcyjna (do ustalenia).

 

5. Kryteria uczestnictwa.

 

6. Zasady rekrutacji.

 

7. Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników.

 

8. Zasady monitoringu.

 

9. Zasady rezygnacji uczestnictwa w projekcie.

 

10. Regulamin posiłków.

 

11. Regulamin odwozów.

 

12. Rozdanie ulotek promocyjnych i materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zebrania z rodzicami w dniu 09.11.2017 r..

 

13. Dyskusja tematyczna.

 

14. Zbiór podpisów nauczycieli deklarujących realizację proponowanych zajęć.

 

15. Sporządzenie listy z danymi osobowymi niezbędnymi do przeprowadzenia dalszego procesu rekrutacji.

 

16. Określenie warunków pracy nauczycieli biorących udział w projekcie i przekazanie wymogów formalnych związanych z realizacją zajęć.

 

17. Informacja dotycząca możliwości zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych
 do realizacji określonych zajęć odbywających się w ramach projektu.

 

18. Podpisanie i złożenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

      

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć