Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

 

Od marca 2020r. w naszej szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-VIII w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – Kompetentny Uczeń”. Wsparcie cieszy się dużym zainteresowaniem. W wyniku przeprowadzonych rekrutacji, uczniowie rozpoczęli uczestnictwo w poniższych formach wsparcia:

 

 

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych m. in. w zakresie humanistycznym i nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, pracy zespołowej oraz uczestnictwa w  indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Formy pomocy i rozwoju uczennic oraz uczniów placówki:

 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas I,II,III;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I,II,III;
 • kółko zainteresowań z matematyki dla klas IV-VI;
 • kółko zainteresowań z języka angielskiego dla klas IV-VI i VII-VIII;
 • zajęcia rozwijające językowo-teatralne dla klas I-III;
 • zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klas I-III;
 • zajęcia z nauki programowania dla klas I-II i III;
 • zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klasy VIII.

 

Szczegółowe kryteria przydziału określa Regulamin Rekrutacjii Uczestnictwa w Projekcie

Dogodności:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • niewielka liczebność grup dająca komfort pracy;
 • wykorzystywanie starannie dobranych pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w oparciu
  o technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • ciepły posiłek dla każdego uczestnika;
 • odwóz dla uczestników zamiejscowych.

Niebawem kontynuacja!

 

      

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
  przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

  sekretariat tel.95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć