Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie i uczennice naszej w dalszym ciągu brali udział w  zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to już III semestr jego trwania. Następny rok szkolny przyniesie naszym uczestnikom nowe wyzwania J Poniżej przedstawiamy fotorelację z krótkim opisem poszczególnych działań w III semestrze.

 

Zajęcia rozwijające z fizyki dla klas VII-III – działania w terenie – badanie ogniska

Proces rozszczepienia światła podczas zajęć rozwijających z fizyki prowadzonych metodą eksperymentu

 

Cienie i półcienie na zajęciach z fizyki prowadzonych metodą eksperymentu

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla klas VII-III dotyczące omówienia zagadnień termodynamiki – a dokładniej –  wyznaczania ciepła właściwego wody

 

 

Picture Bingo czyli grupowe utrwalenie nazw czynności na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla klas VI

Doskonalenie biegłości w korzystaniu ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla klas IV-V

 

Praca z tekstem kultury na kółku zainteresowań z języka polskiego dla klas IV-V – analiza treści i wyodrębnianie elementów komiksu

Utrwalenie podstawowych środków stylistycznych metodą gier i zabaw podczas kółka zainteresowań z języka polskiego dla klas IV-V

 

Matematyka na wesoło! Czyli gry zachęcające do współpracy grupowej na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla klasy III

 

 

Rozwiązywanie quizów przyrodniczych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody dla klas IV-V

 

 

Praca z mikroskopem na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
dla klas IV-V

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć