Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Plan zajęć

Lekcje:

1 -   8:00-8:45           7 -   13:20-14:05

2 -   8:50-9:35           8 -   14:25-15:10

3 -   9:40-10:25         9 -   15:15-16:00

4 -   10:30-11:15

5 -   11:30-12:15

6 -   12:30-13:15

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas IV

mgr Barbara Tuka

7-8

 

 

 

 

2.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas V

mgr Paweł Szuber

 

 

 

 

8-9

3.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas VI

mgr Barbara Biesiada

8-9

 

 

 

 

4.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas IV-V

mgr Natalia Rynkiewicz

 

6-7

 

 

 

5.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas VI

mgr Anna Rejek

 

 

9

 

8

6.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas IV

mgr Alicja Cuber

 

5

 

6

 

7.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas V

mgr Marta Przybylak

7-8

 

 

 

 

8.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas VI

mgr Maria Załucka

 

7-8

 

 

 

9.

zajęcia wyrównawcze
z historii dla klas IV-VI

mgr Małgorzata Góźdź

 

 

7-8

 

 

10.

zajęcia wyrównawcze
z przyrody dla klas IV-VI

mgr Iwona Grześkiewicz

 

 

 

7-8

 

11.

zajęcia rozwijające
z przyrody dla klas IV-VI

mgr Małgorzata Matuszak

 

 

7-8

 

 

12.

zajęcia rozwijające
z polskiego dla klas IV-V

mgr Iwona

Grześkiewicz

7-8

 

 

 

 

13.

zajęcia rozwijające
z polskiego dla klas VI

mgr Natalia Rynkiewicz

8-9

 

 

 

 

14.

zajęcia rozwijające
z języka angielskiego dla klas IV-V

mgr Natalia Rynkiewicz

 

 

 

7-8

 

15.

zajęcia rozwijające
z języka angielskiego dla klas VI

mgr Anna Rejek

 

7

8

 

 

16.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas IV

mgr Hanna

Andriaszkiewicz

 

5

 

 

6

17.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas V

mgr Hanna

Andriaszkiewicz

 

6-7

 

 

 

18.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas VI

mgr Hanna

Andriaszkiewicz

 

8-9

 

 

 

19.

zajęcia dziennikarskie dla klas IV-VI

mgr Barbara Biesiada

 

 

 

 

8-9

20.

zajęcia z nauki programowania dla klas
IV-VI

mgr Elżbieta

Szczepaniak-Szypuła

 

 

8-9

 

21.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klasy VII A

mgr Barbara Tuka

 

 

 

8-9

 

22.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klasy VII B

mgr Barbara Tuka

 

 

8-9

 

 

23.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klasy II

mgr Barbara Biesiada

7

 

 

8

 

24.

zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego dla klas III

mgr Barbara Biesiada

 

 

7-8

 

 

25.

zajęcia wyrównawcze
z języka angielskiego dla klas III

mgr Anna Rejek

 

 

 

8-9

 

26.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas VII

mgr Alicja Cuber

 

8-9

 

 

 

27.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klasy II

mgr Marta Przybylak

 

8-9

 

 

 

28.

zajęcia wyrównawcze
z matematyki dla klas III

mgr Hanna Andriaszkiewicz

8-9

 

 

 

 

29.

zajęcia wyrównawcze
z historii dla klas VII-III

mgr Małgorzata Matuszak

 

 

 

 

8-9

30.

zajęcia rozwijające
z biologii dla klas VII-III

mgr Mariola Filas-Szuber

 

 

8-9

 

 

31.

zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas VII-III

mgr Barbara Tuka

 

8-9

 

 

 

32.

zajęcia rozwijające
z języka angielskiego dla klas VII-III

 

 

mgr Anna Rejek

8-9

 

 

 

 

33.

zajęcia rozwijające
z matematyki dla klas VII-III

mgr Maria Załucka

 

 

8-9

 

 

34.

zajęcia rozwijające
z geografii dla klas VII-III

mgr Małgorzata Matuszak

 

 

 

8-9

 

35.

zajęcia rozwijające
z chemii dla klas VII-III

mgr Łukasz Szumielewicz

8-9

 

 

 

 

36.

zajęcia rozwijające
z fizyki dla klas VII-III

mgr Elżbieta

Szczepaniak-Szypuła

 

 

 

 

7-8

37.

zajęcia rozwijające
z języka niemieckiego dla klas VII-III

mgr Artur Szulc

7

 

 

1

 

38.   

doradztwo zawodowe               

mgr Alina Apanasowicz

indywi
dualnie

indywi
dualnie

indywi
dualnie

indywi
dualnie

indywi
dualnie

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć