Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

PODSUMOWANIE II SEMESTRU

POMOCE DYDAKTYCZNE
 

Udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” jest dla naszych uczniów doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym, uczestnicy mogą uczyć się przez zabawę i doświadczenie. Przedmioty wykorzystywane do wspólnych działań są różnorodne. Możliwość korzystania z nowinek elektroniki, podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć i rozbudza zainteresowanie wśród młodzieży. Wyposażenie szkoły w sprzęt nowej generacji, to jedna z wielu korzyści wynikających z udziału we wspomnianym projekcie edukacyjnym. Kolejną z nich jest zakup indywidualnych przyrządów i pomocy dydaktycznych dla każdego uczestnika. Wspomniane przedmioty służą do realizacji wybranych zagadnień naukowych. Po zakończeniu zajęć stają się one własnością każdego z uczniów biorących udział w określonej formie wsparcia.

W drugim semestrze trwania projektu „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”, wśród pomocy przeznaczonych na wyłączność dzieci, znajdują się:

· teczki, długopisy i kołozeszyty;

· papier ksero;

· kalkulatory;

· zestawy cienkopisów i zeszyty tematyczne;

· zeszyty ćwiczeń z języka polskiego;

· zbiory ćwiczeń ortograficznych;

· zagadki logiczne z matematyki;

· fiszki obcojęzyczne;

· leksykony chemiczne;

· atlasy roślin;

· pendrivy.

Każda ze wspomnianych pomocy zawiera logo projektu. Poniżej prezentacja nabytych rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć