Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Uczniowie i uczennice naszej szkoły biorą udział w  zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to już drugi semestr jego trwania. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z krótkim opisem poszczególnych działań.

 

Zajęcia z matematyki dla klas IV – działania praktyczne

 

Praca z produktami codziennego użytku – jednostki wag, obliczanie cen, działania na liczbach.

 

Rozwijanie zainteresowań matematycznych – przygody z liczbami.

 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas zajęć z matematyki dla klas V

 

Ćwiczenia interaktywne na zajęciach z matematyki dla klas VI – obliczanie pól wybranych figur

 

Zajęcia z matematyki dla klasy III - praca w grupach

 

 

Praca na zajęciach z języka angielskiego dla klas VI - rozwiązywanie zadań gramatycznych na platformie internetowej z wykorzystaniem plansz dydaktycznych

 

Praca z wykorzystaniem multimedialnego centrum językowego – listening na zajęciach
z języka angelskiego dla klas VII-III

 

Zabawy słowotwórcze podczas kółka zainteresowań z języka polskiego dla klas IV-V

Praca z literaturą – wyodrębnianie elementów świata przedstawionego podczas kółka zainteresowań z języka polskiego

 

 

Doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników na zajęciach z języka angielskiego – tworzenie alfabetycznego banku słów

 

Ćwiczenia redakcyjne – tworzenie artykułów prasowych podczas zajęć dziennikarskich

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/50751039_320679181901050_6513857657219055616_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=58dd580984b0254105f9020a4df12523&oe=5CBEBCB4

 

Ćwiczenia komunikacyjne z wykorzystaniem kart obrazkowych podczas kółka zainteresowań z języka angielskiego

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć