Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

Od listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie realizowany jest projekt pn. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lutego br. prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IV - VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia rozwijające z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, z matematyki, przyrody, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, prowadzone są również zajęcia z nauki programowania. Uczniowie najstarszych klas objęci są również doradztwem edukacyjno - zawodowym. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup ogromnej ilości pomocy dydaktycznych dla uczniów. Szkoła została wyposażona m.in. w laptopy dla nauczycieli (9 szt.) i uczniów (26 szt.), projektory multimedialne (8 szt.), tablice interaktywne (6 szt.), różnorodne programy multimedialne pozwalające wzbogacić program realizowanych zajęć, wizualizery, ekrany podwieszane, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), cyfrowe laboratorium językowe, tablety dla uczniów (36 szt.), stoliki i krzesła uczniowskie, nową bezprzewodową sieć internetową wraz z serwerem. Uczestnicy projektu mają zapewniony darmowy posiłek i transport do domu po zakończeniu zajęć. Łączna kwota dofinansowania w/w projektu wynosi 966 677,50 zł, ze środków europejskich w kwocie 821 675,87 zł, ze środków dotacji celowej 44 861,63 zł. Wkład własny Gminy Krzęcin to 100 140,00 zł.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć