Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Nasza szkoła zakończyła realizację zajęć organizowanych w ramach projektu unijnego "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbyły się w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Przedstawiamy fotorelację wraz z krótkim opisem.
 
 
 
 
 
Zabawy słownikowe na zajęciach z języka polskiego da klas VI przyniosły uczestnikom wiele radości. W trakcie realizacji nie zabrakło również gier poetyckich, gramatycznych i słowotwórczych.    
 
 
Sprzęt przygotowany do aktywizacji uczniów w procesie dydaktycznym - zajęcia z nauki programowania czas zacząć ! :)
 
 

Uczestnicy zajęć z chemii dla klas VII-III praktykowali metodę eksperymentu, dlatego podstawą pracy były odpowiednie stroje i sprzęt.

 
Zajęcia z języka polskiego dla klas IV-V prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii cyfrowych i zakupionego sprzętu.
 
Ćwiczenia językowe na zajęciach z języka angielskiego dla klas VII-III.
 
Quizlet Live! Zaczynamy ćwiczenia leksykalne na platformie internetowej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej i dostępnego sprzętu audiowizualnego. Przedstawiamy zajęcia z języka angielskiego dla klas III.
 
 
Zajęcia z języka angielskiego dla klas IV-V urozmaicone kartami z serii Boost Comprehension! cieszyły się zainteresowaniem uczestników.
Rozwijanie umiejętności i zainteresowań anglojęzycznych w klasach IV-V  z wykorzystaniem nowoczesnego multimedialnego centrum językowego. 
 
Zajęcia z języka angielskiego dla klas VI i ćwiczenia językowo-frazeologiczne z wykorzystaniem wybranych gier planszowych.
Pojedynek słowno-obrazkowy na zajęciach z języka angielskiego dla klas IV-V.
Brawo chłopcy! English Championship :)
Rozwijanie zainteresowań z języka angielskiego podczas zajęć dla klas VI - ulubione zajęcia medialne. Praca indywidualna.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć