Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | Rekrutacja uzupełniająca | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Rekrutacja uzupełniajaca | PROCES REKRUTACJI | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Informacja | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Plan zajęć | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018

Realizacja projektu

ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE

ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE
 

Zajęcia w II semestrze trwania projektu były realizowane z uczniami klas IV – VI SP Krzęcin w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Poziom zajęć był dostosowany do wieku i możliwości uczniów, skorelowany był też z treściami programowymi języka polskiego. Obejmował wiedzę teoretyczną (wprowadzenie terminologii dziennikarskiej, budowa gatunków dziennikarskich, etyka dziennikarska ) oraz praktyczną. Na zajęciach dziennikarskich uczniowie byli postawieni przed problemami, które musieli rozwiązać samodzielnie zdobywając informacje, analizując je i interpretując. Drogą do zdobycia wiedzy była też obserwacja i angażowanie się uczniów w zdobycie informacji niezbędnych do opracowania materiałów prasowych. Na zajęciach uczniowie współtworzyli gazetę szkoły, praca ich polegała na gromadzeniu informacji o odbywających się na terenie szkoły imprezach i redagowaniu sprawozdań. Uczyli się współpracy w grupie rówieśniczej, umiejętności planowania, organizowania własnych działań, promowali szkołę w środowisku lokalnym, odzwierciedlając jej działalność. Aparat cyfrowy, dyktafon, projektor multimedialny, pendrivy, materiały piśmiennicze – to wszystko powodowało, że zajęcia były ciekawe, angażujące ucznia. Dyktafon okazał się nieodzowny podczas przeprowadzanych wywiadów, projektor multimedialny pozwalał na prezentację materiału zdjęciowego, kamera filmowa zapewniała możliwość powstawania klipów filmowych i sond. Uczniowie nauczyli się nie tylko robienia zdjęć, ale ich obróbki, przenoszenia do komputera za pomocą potrzebnych programów i technik komputerowych. Doskonalili umiejętność pracy z edytorem tekstu, doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem i posługiwania się językiem ojczystym.

 

  

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć