Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Laboratorium przyszłości

PROJEKT – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

 

 

PROJEKT – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Krzęcinie  bierze udział w projekcie „ Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości organ prowadzący szkołę otrzymał od państwa wsparcie finansowe  w wysokości  60.000 złotych, dzięki któremu uczniowie   z naszej szkoły   będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności: sprawności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Zajęcia prowadzone będą średnio co najmniej 3 godziny, w każdym tygodniu nauki.

 Informacje na temat realizacji tego projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie (https://www.zs.krzecin.pl).

 Więcej informacji na temat tego projektu znajduje na stronie

 https://www.gov.pl/web/laboratoria/

 

Małgorzata Matuszak – szkolny koordynator projektu

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
    przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

    sekretariat tel.95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć