Statut Szkoły

Galeria zdjęć

Drodzy Rodzice, Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli Doradztwo zawodowe KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW Rola i zadania pedagoga Program Domowych Detektywów Wycieczka do firmy 2X3 Drodzy Uczniowie klasy ósmej, Plan pracy pedagoga

Program Domowych Detektywów

      Program Domowych Detektywów przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych i ich rodziców. Jego celem jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu. W naszej szkole zostali przeszkoleni nauczyciele-wychowawcy do realizacji tego programu .

   Realizacja programu i tematyka zajęć

 

Realizatorami są nauczyciele- wychowawcy klas oraz szkolni koordynatorzy programu (np. pedagog szkolny). Realizacja programu trwa około 12 tygodni i odbywa się równolegle w szkole i w domach uczniów.

Elementy programu w szkole/ klasie szkolnej:

 • spotkanie informacyjne z rodzicami
 • wybór i szkolenie uczniów – liderów
 • zajęcia w klasach (prowadzą nauczyciele i liderzy)
 • przygotowanie i udział w „Wieczorze Jasia i Małgosi” (popołudniowe spotkanie z uczniami, rodzicami i gośćmi)

 

Elementy programu w domach uczniów:

 

 • wspólne wykonywanie zadań przez rodziców i dzieci (przez okres czterech tygodni)
 • przekazanie rodzicom informacji pomocnych w wychowaniu i profilaktyce

 

Tematyka zajęć:

 a)  powody sięgania po alkohol przez młodzież

    b) konsekwencje picia alkoholu przez dzieci/ młodzież szkolną

   c)  reklama alkoholu i inne wpływy skłaniające do picia

    d) presja rówieśników – jak sobie radzić?

Program skuteczny, sprawdzony w praktyce i w badaniach ewaluacyjnych

 • opóźnia inicjacją alkoholową wśród uczniów
 • wpływa na ograniczenie częstości picia alkoholu przez uczniów oraz zmniejsza intencję uczniów dot. picia alkoholu w przyszłości
 • wpływa na wzrost wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież
 • oparty na skutecznych strategiach profilaktycznych, potwierdzonych w wielu badaniach ewaluacyjnych

 

Dostosowany do potrzeb szkoły

Treści programu zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas IV-V SP.

 Bardzo dobrze przygotowany podręcznik dla nauczyciela (klarownie wyłożone założenia i cel programu, szczegółowy i jasny opis zadań)

 Stosunkowo krótki czas realizacji programu w klasie (ok. 8 godzin lekcyjnych) Możliwa jest kontynuacja programu w następnym roku nauki. Angażuje rodziców i uczniów.

Treści profilaktyczne podane w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. W sposób konstruktywny angażuje rodziców (jasno sprecyzowane zadania, praca wspólna z dzieckiem). Koszty zakupu  materiałów  pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie.

    Rodzice w tym programie są traktowani jak partnerzy z poszanowaniem ich praw zarówno rodzicielskich jak i ich prywatności

    Duży (ok. 80%) udział rodziców w zadaniach domowych programu; zadowolenie i zaangażowanie; współpraca szkoły z rodzicami

 Rekomendacje:    Program znajduje się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej we współpracy kluczowych dla profilaktyki instytucji (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Linki do Programu Domowych Detektywów w systemie rekomendacji:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4922&Itemid=2029

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=33528

Podane informacje z: http://212.180.144.205/wordpress_prom/index.php/pro-m-programy/program-domowych-detektywow/

                                                                Koordynator programu w szkole: Alina Apanasowicz- pedagog

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • godziny pracy sekretariatu od 7 30 do 15 30
  przyjmowanie interesantów od 8 00 do 15 00

  sekretariat tel.95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć