Galeria zdjęć

  Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021.

  Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej  w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021.

   

   Celem informacji jest podanie w skróconej formie najważniejszych informacji zawartych we wprowadzonych w szkole szczegółowych procedurach związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii COVID-19.

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego nie będzie miało charakteru oficjalnego jak dotychczas lecz  kameralny w wyznaczonych salach z wychowawcami, którzy zapoznają uczniów z najważniejszymi zasadami higienicznymi obowiązującymi w szkole
   w okresie pandemii.
  2. Podczas przewozów gminnymi autobusami szkolnymi  uczniowie  winni posiadać założone maseczki ochronne lub przyłbice, w które powinni zaopatrzyć ich rodzice we własnym zakresie.
  3. Wysyłanie dziecka do szkoły jest jednoznaczne ze zgodą na dostosowanie się do obowiązujących procedur w tym na pomiar temperatury w razie podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych.
  4. Dowozami zapewnionymi przez Gminę objęci są tylko uczniowie klas I – VIII oraz przedszkolaki 5 i 6 letnie. Przedszkolakom  3 i 4 letnim, co wynika z obowiązujących przepisów i obecnej sytuacji pandemii dowóz we własnym zakresie zapewniają ich rodzice.
  5. Uczniowie danej klasy ( za wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki) będą mieli zajęcia w tej samej wyznaczonej sali. Przed wejściem do sali zawsze obowiązuje dezynfekcja rąk.
  6. W szkole (za wyjątkiem zajęć na sali gimnastycznej) do odwołania nie obowiązuje zmiana obuwia.
  7. Po każdej wizycie ucznia w toalecie obowiązuje go umycie rąk oraz ich dezynfekcja przed wejściem do klasy.
  8. Obowiązkowa dezynfekcja pomieszczeń. Przed każdą przerwą lekcyjną pracownicy obsługi szkoły dezynfekują korytarze, schody, toalety i dostępne urządzenia ( klamki, włączniki, poręcze). Po zakończeniu zajęć w klasie codziennie myta i dezynfekowana jest podłoga oraz  blaty stolików , parapety, szafki, krzesła, tablice i pomoce naukowe.
  9. W czasie przerw wszyscy przebywają na terenie boiska i podwórza w obrębie szkoły. Kategorycznie zabrania się opuszczania przez uczniów  terenu szkoły w czasie zajęć   i przerw np. udawanie się na zakupy. W razie niepogody uczniowie poszczególnych klas spędzają czas we własnych grupach  w wyznaczonych miejscach holu i korytarza.
  10. Wychowawcy klas muszą mieć obowiązkowo kontakt telefoniczny z rodzicem dziecka. (Prośba do Rodziców o podanie aktualnych numerów telefonów).
  11. Przewidziane są dwie przerwy obiadowe na spożycie posiłku w stołówce. Podczas odbierania posiłku uczeń zachowuje dystans społeczny według oznaczenia na podłodze przed okienkiem wydawania posiłków. Przy posiłku otrzymuje indywidualnie sztućce. Zajęcie miejsca przy stole i spożywanie posiłków odbywa się w grupach zgodnie z dyspozycją opiekuna.
  12. W razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych wskazujących na Covid -19

       (temperatura, katar, kaszel, kichanie) lub styczność z osobą zarażoną lub na kwarantannie rodzic obowiązkowo informuje o tym wychowawcę klasy.

  13. Dziecko z niepokojącymi objawami chorobowymi ( temperatura po zmierzeniu  w granicach 38ºC, katar, kaszel, kichanie) będzie do czasu odebrania go przez rodzica umieszczane w izolatce w gabinecie pielęgniarki.                                                             

                                                                                        

                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Honorata Kłosek

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć