Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022-2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJW KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2022/2023 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022/2023 Zarządzenie Nr 11/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 20. grudnia 2021r. Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022/2023

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin  na rok szkolny 2022/2023.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu

o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz zarządzenia nr 2/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 4. stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2022/2023.


1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

2.  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3.  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

4.  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Krzęcin

w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie (brak miejsc) , Wójt Gminy Krzęcin wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

5. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na e-maila:szkola@krzecin.pl od 17.01.2022 r.do 09. lutego 2022 r.
6. Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na e-maila szkoły:szkola@krzecin.pl od 10.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

 

Zasady_rekrutacji_do_oddzialow_przedszkolnych.pdf

Wniosek-oddzialy_przedszkolne.pdf

Oswiadczenie_-oddzialy_przedszkolne.pdf

Harmonogram-oddzialy_przedszkolne.pdf

Deklaracja.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
    ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

    fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć