Statut Szkoły i ZWSO

Galeria zdjęć

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022-2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJW KRZĘCINIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2022/2023 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022/2023 Zarządzenie Nr 11/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 20. grudnia 2021r. Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2022/2023

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Krzęcinie

 na rok szkolny 2022/2023

Podstawy prawne :

Zasady przyjęć do klasy I w szkole podstawowej zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

·        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

·        ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);

·        ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35);

·        zarządzenia nr 2/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 04.stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2022/2023.

 

Informacje ogólne

 1. Do klasy I przyjmowane są:

·        dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym;

·        dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszkają, są przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 2. Wnioski w celu zapisania dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej można pobrać i złożyć  od 10.02.2022 r.do 18. marca 2022 r.
  w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie lub wysłać na e-mail szkoły:szkola@krzecin.pl (dostępne również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie).

                                                                                                                                                                      Z poważaniem

 

Zarzadzenie__harmonogram_zasady_rekrutacji.pdf

Oswiadczenie_woli_kl._I.pdf

Wniosek_kl._I.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć