Galeria zdjęć

  Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Zarządzenie nr 21/2019/2020r.

  Krzęcin 20.08.2020r.

  Zarządzenie nr 21/2019/2020r.

  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 procedur, mających na celu ochronę uczniów i pracowników szkoły  przed Covid-19 

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780), z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  zarządzam, co następuje:

  § 1.

       W związku z możliwością organizacji od 01.09.2020 r. w formie stacjonarnej zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci przedszkolnych oraz zajęć dla uczniów pozostałych klas przy jednoczesnym zobligowaniu dyrektora do opracowania procedur bezpieczeństwa uczniów i pracowników w okresie jej funkcjonowania w zagrożeniu epidemicznym, a także zgodnie z Wytycznymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r. MEN, MZ i przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r., wprowadzam wymagane prawem procedury bezpieczeństwa, które stanowią załącznik do zarządzenia. 

  § 2.

      Określam harmonogram prac oraz przydzielam zadania do wykonania pracownikom szkoły w okresie przygotowania placówki na dzień przyjęcia dzieci do sprawowania nad nimi opieki.

  § 3.

   

  Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych  Szkoły oraz pracowników administracyjno-obsługowych do zapoznania się z zasadami postępowania zgodnymi
  z procedurami, o których mowa w §1. 

  § 4.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do jego odwołania.

                                                                                                                                   

                                                                              Honorata Kłosek

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć