Galeria zdjęć

  Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO OP LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO OP WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Uwaga przedłużamy termin składania oświadczeń Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 Skrócona informacja dotycząca zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w nowym roku szkolnym 2020/2021. Procedury Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w czasie pandemii. Zarządzenie nr 21/2019/2020r. Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019

  Zarządzenie Nr 10/2019

  Wójta Gminy Krzęcin

  z dnia 11 lutego 2019 roku

   

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
  przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020.

   

  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

   

  § 1

   

  Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin:

   

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin

  w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku  przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego

   

  od 1 do 15 marca
  2019 r.

   

  od 6 do 17 maja
  2019 r.

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 1 do 22 marca
  2019 r.

  od 6 do 24 maja
  2019 r.

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 25 do 29 marca
  2019 r.

  od 27 do 31 maja
  2019 r.

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  1 kwietnia 2019 r.

  5 czerwca 2019 r.

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

  od 1 kwietnia do
  10 kwietnia 2019 r.

  od 5 do 14 czerwca 2019 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  15 kwietnia 2019 r.

  19 czerwca 2019 r.

   

   

   

   

  § 2

   

  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

   

  § 3

   

  1. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją będą przyjmowane w placówce oświatowej,
   w podanych w/w terminach, do godziny 15.00.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych, będzie ogłaszane zgodnie z terminami określonymi w §1, również do godziny 15.00.

   

  § 4

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzęcin oraz na tablicach ogłoszeń oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzęcin.

   

                                                                                                                        Wójt Gminy Krzęcin
                                                                                                                        Bogdan Wojciech Brzustowicz

   

   

  Zarządzenie Nr 11/2019

  Wójta Gminy Krzęcin

  z dnia 11 lutego 2019 roku

   

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin,
  na rok szkolny 2019/2020.

   

  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

   

  § 1

   

  Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
  do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin:

   

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin

  w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 1 do 15 marca
  2019 r.

  od 15 do 26 kwietnia 2019 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 18 do 22 marca
  2019 r.

  od 15 kwietnia
  do 10 maja 2019 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  27 marca 2019 r.

  17 maja 2019 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

  od 28 marca
  do 5 kwietnia 2019 r.

  od 17 do 24 maja
  2019 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  9 kwietnia 2019 r.

  29 maja 2019 r.

   

   

  § 2

   

  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

   

   

   

   

  § 3

   

  1. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją będą przyjmowane w placówce oświatowej,
   w podanych w/w terminach, do godziny 15.00.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych, będzie ogłaszane zgodnie z terminami określonymi w §1, również do godziny 15.00.

   

  § 4

   

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzęcin oraz na tablicach ogłoszeń szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzęcin.

   

   

                                                                                                                        Wójt Gminy Krzęcin
                                                                                                                        Bogdan Wojciech Brzustowicz

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć