Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2019/2020 REGULAMINY Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2019/2020 Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019 Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019

  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2019/2020

  Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie

  dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin  na rok szkolny 2019/2020

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu

  o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 lutego 2019 r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020.


  1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  2.  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się

  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

  3.  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  4.  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Krzęcin

  w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie (brak miejsc) , Wójt Gminy Krzęcin wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.


  5.  Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych należy złożyć w sekretariacie szkolnym do dnia 15 marca 2019 r. (tel. 957655148), natomiast wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 22 marca 2019 r.(dostępne również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie).

  WNIOSEK_PRZEDSZKOLE(1)-1.docx

  DEKLARACJA_O_KONTYNUACJU_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO_LUB_OBOWIaZKU_PRZEDSZKOLNEGO.docx

  Oswiadczenie_-_rodzice-1.docx

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć