• „Atomowi Naukowcy”

   Dnia 10.06.2019r. uczennice i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazie fizyczno-chemicznym pn. „Atomowi Naukowcy”. W trakcie spotkania wychowankowie mieli okazje podziwiać efekty pracy instruktora, który podzielił się swoją wiedzą poprzez prezentację wybranych doświadczeń naukowych. Dzieci nie tylko obserwowały prezentowane działania, ale także aktywnie uczestniczyły w ich przebiegu. Wśród atrakcji znalazły się między innymi: wywoływanie interakcji chemicznych prowadzących do powstania piany, zastosowanie helu
   i prezentowanie jego wpływu na ludzki głos, czy też wykorzystanie ciekłego azotu
   w odniesieniu do produktów codziennego użytku. Pokaz wywołał wiele pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie! J

  • „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

   „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - podsumowanie programu

           W naszej szkole w II semestrze był  realizowany  Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychotropowych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

         Celem programu jest zapobieganie używania  tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży.

   Do udziału w programie wytypowano obecne klasy VII.  Na lekcjach wychowawczych prowadzonych przez pedagoga i wychowawców były poruszane tematy  dotyczące problemów dorastania oraz słabych i mocnych stronach uczniów. Ponadto odbyło się spotkanie z  Panią Mirosławą Meksułą z PSSE w Choszcznie, która przedstawiła problematykę związaną ze zdrowiem, oraz uzależnieniami. Nasi uczniowie mieli możliwość  w sposób praktyczny, spojrzenia na świat poprzez  narkogogle oraz alkogogle. 

      W poniedziałek ( tj.10.06.2019 r.) dowiedział nas funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji w Choszcznie, Pan Jakub Pialik. .  Omówiona została problematyka związana ze skutkami zdrowotnymi zażywania środków psychoaktywnych lub psychotropowych oraz  poruszona została kwestia odpowiedzialności ponoszonej przez młodzież.


         Głównym celem tych zajęć było kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia (w pewnych sytuacjach również i innych osób).  Myślę , że program ten uświadomił naszym uczniom zagrożenia i konsekwencje używania różnego rodzaju środków- dobra powtórka przez wakacjamiJ

    

   Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę.

   Alina Apanasowicz

    

  • Konkursu na biografię ucznia

   Dnia 7 czerwca 2019r. w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród związanych z rozstrzygnięciem IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na biografię ucznia będącego wzorem godnym naśladowania.  Organizatorem przedsięwzięcia była Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej  w Instytucie Pedagogiki KUL. 

    

              Tego dnia w Warszawie, w imieniu autorki biografii –  Pani Barbary Biesiady –  nagrodę odebrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie – Pani Honorata Kłosek. Bohaterka tekstu – Aleksandra Rutkowska – to osoba o wspaniałym sercu i duszy anioła. Uczennica cechuje się wyróżniającą postawą obywatelską, jest aktywną działaczką w obrębie lokalnego środowiska oraz prezentuje swoją bezinteresowność na różnych płaszczyznach życia społecznego.

   Ogromnym osiągnięciem na szczeblu ogólnopolskim okazało się wyróżnienie pracy znakomicie prezentującej postawę wyżej wymienionej uczennicy. Nagrodą, oczywiście, jest wydana książka, w której zaprezentowano 19 wyróżnionych biografii. Zainteresowanych treścią biografii kierujemy do Oli Rutkowskiej oraz Pani Barbary Biesiady. Gratulujemy sukcesu!

   Więcej informacji znajdziemy pod linkiem:

   https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11764,wreczenie-nagrod-w-konkursie-na-biografie-ucznia.html?fbclid=IwAR2gKNYyEoYc6I9KmmD9WxNF5czWWgYyQLgKvgCLdwgo9j9GvaGJGRXaW8s

  • Normalny czas pracy szkoły

   Od poniedziałku 10 czerwca 2019r. wracamy do lekcji 45-minutowych. W razie zmian informację podamy w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

  • Drzwi otwarte

   Drzwi otwarte

      W maju nasi uczniowie z klas 8 oraz 3 gimnazjum, mieli okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych choszczeńskich szkół- Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2. Niewątpliwą atrakcją dla nich było odwiedzenie warsztatów w Choszcznie oraz Raduniu. Przed Nimi trudny wybór- trzymamy kciuki za naszych przyszłych absolwentów, aby każdy został przyjęty do wymarzonej klasy i szkołyJ

   Alina Apanasowicz

  • Z wizytą w 2X3

   28 maja klasy VII a oraz VII b w ramach doradztwa zawodowego wybrały się do firmy 2x3.

   Oprowadzała nas pani Klaudia Lewandowska. Co ciekawe, pani Klaudia jest absolwentką naszego gimnazjum. Zaskakujące było to, że firma, w której byliśmy,  jest pierwszą w Polsce, a drugą w Europie i trzecią na świecie. „Zaskoczyło mnie to , że pracuje w niej około 300 osób, oraz, że są to ludzie różnych narodowości”- mówi jedna z uczennic klasy VII b. Niektóre osoby zaskoczył fakt, że tak duża i dochodowa, znana na świecie firma znajduje się właśnie w naszym Krzęcinie. P. Klaudia powiedziała, że są hale A , B , C , E. Firma również ma wielu klientów z zagranicy. Oczywiście nasza szkoła również korzysta z tablic, które produkuje 2x3. Po wycieczce Pani Alina Apanasowicz przeprowadziła ankietę.

         Oto wypowiedzi niektórych uczniów:

   „Zaskoczył mnie fakt, że tak duża firma ma jednostkę w Krzęcinie”.

   „Podobało mi się opowiadanie oprowadzającej, było bardzo bogate w ciekawostki”.

   „Zaskoczyło mnie, że w firmie tak wiele działów”.

   „Podobały mi się maszyny i nastawienie do pracy większości pracowników”.

   „Zaskoczyło mnie to, że ludzie mają taki porządek w pracy i każdy ma co robić oraz wszystko przebiega bardzo sprawnie.”

   „Podobało mi się, jak ciekawie opowiadała  pani o całej firmie 2x3.”

   Podsumowując, wielu uczniom podobała się wycieczka. Z pewnością niektórzy z nas będą tu w przyszłości pracować.

    

   Amelia Michta

   A ja w swoim imieniu, chciałabym bardzo podziękować kierownictwu 2x3 oraz Pani Klaudii Lewandowskiej za przychylność oraz współpracęJ

   Alina Apanasowicz

  • Skrócone lekcje i odwozy po tych lekcjach

   Od 06 czerwca 2019 r. każda godzina lekcyjna będzie krótsza o 10 min. (skrócenie z 45 min. na 35 min.). Długość przerw pozostaje bez zmian.

   1. 800 - 835

   2. 840 - 915

   3. 920 - 955

   4. 1000 - 1035

   5. 1050 - 1125

   6. 1140 - 1215

   7. 1220 - 1255

   godziny projektowe 1315 - 1345

                                   1350 - 1420

    

   Odwożenie od dnia 06.06.2019r. https://zskrzecin.edupage.org/text3/ 

   Odwozenie po projektach  14 30

  • "Czy znasz swój powiat ? "

   Dnia 23 maja 2019 r. uczennice klasy V A i V B uczestniczyły w Konkursie Historii Regionalnej "Czy znasz swój powiat ? " pod hasłem "Korytowo - wieś czy miasto ?". Szkołę reprezentowały:

   Zuzanna Kowalska, Maja Tuńska, Zuzanna Kowalczyk. Do konkursu przygotowała dziewczynki P. M. Góźdź. Dziewczynki były jednymi z najmłodszych uczestniczek biorących udział w konkursie, gdyż brali w nim udział również uczniowie gimnazjum. Pierwsza część to gra terenowa, z której wróciły pierwsze. Indywidualnie II miejsce spośród wszystkich 36 uczestników zajęła Zuzanna Kowalska, pozostałe dziewczynki też zdobyły dużo punktów. Udział w konkursie sprawił nam dużo radości.

  • Tytuł laureata należał do POGODNEJ

    

   W poniedziałek, 20 maja br., o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie odbyło się uroczyste podsumowanie osiemnastej już edycji Powiatowego Konkursu na Najlepszą Gazetę Szkolną o nagrodę „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”.

   Na zaproszenie biblioteki w spotkaniu udział wzięli redaktorzy POGODNEJ. Miło nam poinformować, że z rąk wicestarosty choszczeńskiego, pana Pawła Szubera, otrzymaliśmy siedem nagród. Pogodna jako szkolna gazeta poszczycić się może już po raz kolejny tytułem laureata najlepszej szkolnej gazety. Nagrody indywidualne odebrali: Patryk Sosnowski w kategorii „Innowacje formalne”, Patrycja Przepiórska i Maja Tuńska w kategorii „Wywiad”, Zuzanna Kowalczyk w kategorii „Najwyższa wartość informacyjna”, wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Oleg Gryczyński, zaś Julia Majko i Julia Pawlak w kategorii „Misja, czyli wpływanie na świat wewnętrzny”.

   Tego dnia zebraliśmy sporo pochwał. Mówiono, że szkoła ma bardzo zdolne dzieci oraz ciekawe pomysły. Paniom wchodzącym w skład jury spodobała się nie tylko poprawność naszej gazety, ale i to, że mamy tak dużo osób w szkole, które angażują się w jej życie.

   Opiekun POGODNEJ składa gratulacje dla całej Redakcji - ZUZANNA KOWALCZYK, Patrycja Przepiórska, MAJA NOWAK, Maja Hawrylewicz, ALICJA MICHTA, Julia Majko, ZUZANNA Kucharczyk, Patryk Sosnowski, ORIANA SAJDAK - PIETRZAK,Julia Pawlak, SANDRA PAWLAK,Nadia Suszek, NATALIA ZAKRZEWSKA, Alicja Wysocka.

   Również gratulacje dla tych, którzy piszą sporadycznie - Oleg Gryczyński, NIKOLA NOWAK, Paweł Dzikowski.

    

   Serdecznie dziękujemy Pani Rynkiewicz za opiekę nad nami tego dnia.

   Patrycja Przepiórska

   Julia Majko

  • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA II i III

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA   II i III

   W roku szkolnym 2018/19, nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego z zakresu prawidłowego odżywiania się dzieci pod hasłem ,,5 porcji zdrowia  w szkole”, którego honorowymi patronami są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Żywności i Żywienia oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Program realizowany był przez uczniów klasy drugiej i trzeciej, pod kierunkiem wychowawców p. Iwony Grześkiewicz i p. Małgorzaty Góźdź, koordynatorem był szkolny logopeda- p. Alicja Rynkiewicz.

   Celem programu było kształtowanie u dzieci, już od najmłodszych lat, właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania.  Podczas  prezentacji multimedialnej uczniowie otrzymali niezbędne informacje na temat zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety. Dzieci przypomniały sobie piramidę zdrowego żywienia oraz witaminy  i składniki mineralne, które znajdują się w owocach, warzywach i sokach. Poznały również etapy powstawania soku oraz uzyskały odpowiedź na pytanie dlaczego powinniśmy jeść 5 porcji owoców, warzyw i soku dziennie.

   Wiedza ta była potem wykorzystywana w praktyce podczas rozwiązywania krzyżówki i rebusów, jak również wykonaniu prac plastyczno- technicznych. Wiele zabawy sprawiły  uczniom gry  edukacyjne ,, Zakodowane owoce” , ,,Dyktando w ruchu” i ,,Memory”.

   W ten sposób uczniowie łatwiej przyswoili wiedzę dotyczącą zbilansowanej diety, dowiadując się m.in., że jej podstawę powinny stanowić warzywa i owoce, a szklanka soku może być ich jedną porcją w ciągu dnia. Dzięki udziałowi w programie nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania się.

   Koordynator programu –A. Rynkiewicz

    

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 1

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 2

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 3

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 4

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 5

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 6

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 7

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE” KLASA  II i III - Obrazek 8

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
  • Zawieszenie strajku z dniem 27.04.2019 r.

   Szanowni Państwo.
   Nauczyciele zapowiedzieli zawieszenie strajku z dniem 27.04.2019 r.
   W związku z powyższym, z dniem 29.04.2029 r. (t.j. poniedziałek) kontynuujemy zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem.
   Raz jeszcze dziękuję Państwu za zrozumienie i pomoc w organizacji opieki nad dziećmi w czasie trwania strajku.
    
   Z wyrazami szacunku
   Honorata Kłosek - dyrektor szkoły.
  • STRAJK NAUCZYCIELI

   Szanowni Państwo.
    
    
   Nauczyciele zapowiedzieli kontynuację strajku po przerwie świątecznej. W związku z tym uniemożliwia to organizację zajęć dydaktycznych. O każdej zmianie w tym temacie będę Państwa informowała na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.
    
   Dziękuję Państwu za zrozumienie i każdą formę pomocy w organizacji opieki nad dziećmi w czasie trwania strajku.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku
   Honorata Kłosek - dyrektor szkoły.
  • Od 8 kwietnia 2019 r. planowany jest ogólnopolski strajk pracowników oświaty.

   Szanowni Państwo
    
   Od 8 kwietnia 2019 r. planowany jest ogólnopolski strajk pracowników oświaty.  
    
   Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Oddziału ZNP w Krzęcinie, w naszej szkole prawie wszyscy nauczyciele zadeklarowali przystąpienie do akcji strajkowej. Nadal trwają negocjacje strony związkowej z Rządem i jeżeli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia, to od poniedziałku 8 kwietnia rozpocznie się w szkole strajk, a nauczyciele którzy przystąpią do strajku nie będą prowadzili zajęć.
    
   Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, zwracam się do Państwa z prośbą, aby - w przypadku gdy mogą Państwo zapewnić dzieciom opiekę - w czasie strajku dzieci pozostały w domu.  Tym dzieciom, którym nie są Państwo w stanie zapewnić opieki, zorganizujemy w szkole zajęcia opiekuńcze.
    
   O wszelkich zmianach i ustaleniach organizacyjnych będę Państwa informować na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.
    
    
   Honorata Kłosek- dyrektor szkoły
  • Uwaga rodzice i uczniowie!!!

   Zmiany w rozkładzie dowozów i odwozów autobusów szkolnych od 4 kwietnia (czwartek)

   Rozkład dowozów https://zskrzecin.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=0

   Rozkład odwozów  https://zskrzecin.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1

  • Uwaga rodzice i uczniowie

   27.03.2019

   Uwaga rodzice i uczniowie!!!

   Zmiany w rozkładzie odwozów autobusów szkolnych.

   Odwołane zostały odwozy o godzinie 13 25 do miejscowości Słonice - Rakowo - Objezierze i Mielęcin - Przybysław.

   Rozkład https://zskrzecin.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1

  • O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka

    

   19 marca 2019 roku już po raz szósty przyszedł czas, aby sprawdzić umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne dorosłych mieszkańców gminy Krzęcin. W tym roku zmieniono trochę regulamin i do udziału w dyktandzie zaproszono również mieszkańców powiatu, ale tylko pracujących na terenie naszej gminy. Autorką tekstu opowiadającego o rozterkach dorosłego już gimnazjalisty była nauczycielka SP w Krzęcinie, Pani Barbara Biesiada. Dyktando odczytała Pani Natalia Rynkiewicz, zaś w komisji sprawdzającej prace zasiadły Panie Barbara Tuka i Jolanta Przywarta. Przeprowadzone z okazji Dnia Języka Ojczystego dyktando pozwoliło wyłonić Mistrza Ortografii Gminy Krzęcin 2019, a ten zaszczytny tytuł w tym roku zdobyła Pani Mariola Władyczak. Tytułem Wicemistrza Ortografii Gminy Krzęcin 2019 uhonorowano Panie Magdalenę Jeznach i Elżbietę Matwiejko. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu AGD oraz okolicznościowe puchary i dyplomy, a wręczali je obecni na wydarzeniu wicestarosta Powiatu Choszczno Pan Paweł Szuber, wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzęcin Pan Mieczysław Ciesiołkiewicz oraz dyrektor SP w Krzęcinie Pani Honorata Kłosek. Sponsorami nagród  tegorocznego dyktanda byli: Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz, GKRPA, której przewodniczącą jest Pani Kazimiera Prokopiak, wicestarosta powiatu Choszczno Pan Paweł Szuber oraz firma 2x3 z siedzibą w Krzęcinie. Wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia zmagań z ortografią, organizator składa serdeczne podziękowania.

   Jak zwykle wylosowano upominki za udział w dyktandzie, a szczęśliwcami okazali się Pani Joanna Przepiórska i Pan Maciej Radomiak. Podczas VII edycji Gminnego Dyktanda dla Dorosłych, które tradycyjnie odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Krzęcin, w szranki z polską ortografią i interpunkcją stanęło 14 odważnych, chcących praktycznie sprawdzić swoją wiedzę, uczestników. Opinie o dyktandzie, jak zwykle, były różne. Dla jednych było ono łatwe, dla innych trochę trudne. Tekst zawierał m.in. słownictwo typu: od niechcenia, w okamgnieniu, ceglastoczerwony, czmychający, chyżo, nienadaremny, zadurzyć się. Tak czy inaczej było to z pewnością ciekawe wydarzenie intelektualne, jakim w powiecie pochwalić się może jedynie gmina Krzęcin.

   Czas oczekiwania na wyniki przeznaczony był na zapoznanie się z poprawną pisownią dyktanda. Przy kawie i poczęstunku, w auli gimnazjalnej pięknie udekorowanej przez Panią Annę Idziak, uczestnicy obejrzeli również prezentację przygotowaną przez autorkę dyktand, a dotyczyła ona przeglądu przez wszystkie dotychczasowe potyczki z ortografią.

    

   Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dyktandzie z okazji Dnia Języka Ojczystego, tym, którym bliska jest idea pięknej oraz poprawnej polszczyzny. Zapraszamy również w przyszłym roku do udziału w VII Dyktandzie dla Dorosłych.

    

   Barbara Biesiada

   (Zdjęcia z Dyktanda dla Dorosłych można obejrzeć na stronie facebooka gminy Krzęcin)

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 1  O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 2

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 3 O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 4

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 5 O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 6

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 7

   O VI edycji Dyktanda dla Dorosłych 2019 słów kilka - Obrazek 8

  • Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką”

   Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką”

              Dnia 25.03.2019r. w trakcie zajęć w świetlicy szkolnej, uczniowie klasy II wzięli udział w przedsięwzięciu pn. „Popołudnie z książką”. Podczas spotkania dzieci czytały i opowiadały wybrane bajki, brały udział w zabawie związanej z kulturą języka oraz tworzyły książkowe kompozycje. Zadaniem uczniów było zachęcenie kolegów i koleżanek do czytania określonych pozycji książkowych. Radości nie było końca!  Inicjatorką działania była nauczycielka języka polskiego – p. N.Rynkiewicz.

   Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 1  Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 2

   Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 3  Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 4

   Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 5  Wzmacnianie kompetencji czytelniczych – „Popołudnie z książką” - Obrazek 6

  • Wyniki konkursów z okazji DJO

   Wyniki konkursów z okazji DJO - Obrazek 1

   Z okazji Dnia Języka Ojczystego obok wydarzeń związanych z poszanowaniem języka polskiego w naszej szkole odbywały się również konkursy. Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych, chociaż dla uczestników Konkursu Ortograficznego pułapki w zakresie rodzimej ortografii były ciekawym wyzwaniem, nie problemem. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Na poziomie poszczególnych klas wyłoniono reprezentantów do etapu szkolnego. Z ortografią najlepiej poradzili sobie:

   Aurelia Wolańska – IV b

   Zuzanna Kowalczyk – V a

   Zuzanna Kowalska – V a

   Nadia Suszek – VI a

   Julia Pawlak – III G

   Julia Majko – VII b

   Aleksandra Łazińska – VIII b

    

   Uczniowie SP w Krzęcinie wzięli udział w szkolnym konkursie ładnego pisania. Ich zadaniem było przepisanie fragmentu tekstu w określonej liniaturze. Kryterium oceniania dotyczyło ogólnego wrażenia estetycznego, staranności, czytelności, równomiernego położenia liter i ich właściwego połączenia. Z kaligrafią najlepiej poradziły sobie klasy I – III. Trudno było wybrać te najlepsze prace. Komisja postanowiła przyznać nagrody następującym uczniom:

   Agata Preis - I SP

   Lena Czarnecka - I SP

   Antonina Leszczyńska – I SP

   Nadia Komarnicka – I SP

   Kaja Pajor – I SP

   Zuzanna Lubińska – I SP

   Igor Kucharczyk – II SP

   Aleksandra Zięba – II SP

   Kinga Młynarska – III SP

   Natalia Zakrzewska – kl. IV a

   Nadia Mikołajczyk – kl. IV b

   Zuzanna Kowalska – Va

   Nadia Suszek – VI a

    

   W konkursie plastycznym udział wzięły klasy I – III. Do określonego związku frazeologicznego należało dobrać wersję plastyczną. Za najpiękniejsze prace nagrodzono:

   Sebastian Borkowski – III SP

   Maja Wysocka -  II SP

   Oktawia Kochanek – III SP

   Hanna Kucharczyk – I SP

   Michalina Wiśniewska – I SP

   Lena Czarnecka – I SP

   Iga Karwik – II SP

   Filip Moleda – II SP

    

   Uczniowie zostali nagrodzeni ocenami z języka polskiego, pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

   Serdecznie gratulujemy naszym Mistrzom, język polski nie skrywa przed nimi żadnych tajemni. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.

   Barbara Biesiada

  • Uwaga rodzice i uczniowie

   Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

    

    

   Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni -to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

    

   Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

    

   – Program „Klasa” to nie tylko wsparcie materialne. Nasi stypendyści podkreślają, że dzięki nauce w dużym mieście mogli rozwinąć swoje zainteresowania i pasje, a także poznać niezwykłych ludzii nawiązać przyjaźnie, które utrzymują się po ukończeniu szkoły. „Klasa” to przede wszystkim szansa na lepszy start w dorosłość. Dobra edukacja daje większe szanse na wybór wymarzonych studiów w kraju i zagranicą, a życie w dużym ośrodku akademickimzapewnia ofertę kulturalno-naukową niedostępną w mniejszych miejscowościach. To dlatego od wielu lat współpracujemy ze świetnymi liceami, które razem z nami otaczają młodzież kompleksową opieką, aby tworzyć jej warunki do rozwoju na najwyższym poziomie– mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Menedżer ds. projektów społecznych i członek Zarządu z Fundacji BGŻ BNP Paribas.

    

    

   Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

    

   – Pochodzę z niewielkiej miejscowości Protowo. Fascynuję się biotechnologią. Od października 2013 roku pracuję nad autorskim projektem Amber Drug, w ramach którego udało mi się wykazać, że substancje czynne otrzymane z bursztynu mogą zwalczać chorobotwórcze bakterie w rodzaju gronkowca złocistego. Niedawno dostałem się na studia magisterskie w Instytucie Weizmanna w Izraelu, zaliczanym do najlepszych uniwersytetów na świecie. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez wielkiego wsparcia Fundacji, za co po stokroć jestem wdzięczny – uzupełnia Igor, stypendysta Programu „Klasa”.

    

    

   Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

    

   Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem:https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa.

   Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300 miejscowości.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć