• - Obrazek 1

  • Regulamin VI Krzęcińskiego Dyktanda dla Dorosłych 2019

   Regulamin VI Krzęcińskiego Dyktanda dla Dorosłych 2019

    

   INFORMACJE OGÓLNE

   1. Honorowy patronat nad Dyktandem sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.
   2. Konkurs ma na celu propagowanie kultury języka ojczystego oraz zasad poprawnej pisowni.
   3. Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie obowiązujących zasad pisowni i interpunkcji, zawartych w aktualnych słownikach ortograficznych PWN.

   I Organizatorzy

   Organizatorem konkursu jest SP w Krzęcinie. 

   II. Zasady uczestnictwa

   1. Dyktando odbędzie się w kategorii wiekowej od 17 roku życia.
   2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do 10. marca 2019 r., w dniu konkursu – rejestracja 30 minut przed konkursem.
   3. Zgłaszający się, mieszkańcy Gminy Krzęcin (dopuszcza się uczestników pracujących w Gminie Krzęcin, a będących mieszkańcami powiatu Choszczno), są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres (w dniu konkursu).
   4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.
   5. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
   6. W dyktandzie nie mogą brać udziału poloniści. 

   III. Przebieg konkursu

   1. Dyktando odbędzie się dnia 19. marca 2019 r. o godz. 16.00 w auli SP w Krzęcinie.
   2. Prace poszczególnych osób będą kodowane, przed wejściem każda z osób wylosuje kartę z kodem.
   3. Organizator gwarantuje pełną dyskrecję napisanych dyktand.

   4. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.

   5. Dyktanda nie wolno pisać „ literami drukowanymi”.

   6. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

   7. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

   9. Ewentualne poprawki w tekście należy nanosić przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wielkich drukowanych liter.

   8. Ocenie będzie podlegać także interpunkcja. 3 błędy interpunkcyjne będą się równać 1 błędowi ortograficznemu.

   9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.

   10. Ogłoszenie wyników będzie tego samego dnia po sprawdzeniu prac konkursowych.

   11. Ewentualna dogrywka odbędzie się w tym samym dniu. Możliwości wglądu do prac konkursowych na żądanie ich autorów będzie możliwe w czasie określonym przez komisję konkursową.

   IV Nagrody

   1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii Gminy Krzęcin.Ten tytuł będzie możliwy do zdobycia tylko przez mieszkańca Gminy Krzęcin.
   2. Nagrodzeni  zostaną zwycięzcy I – III miejsca.
   3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki, wszyscy – okolicznościowe dyplomy.
   4. Nagrody zostaną wręczone po sprawdzeniu prac tego samego dnia.

   V Jury

   Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie komisja konkursowa. Komisja ta zajmie się w szczególności prawidłowym przebiegiem dyktanda, ogłoszeniem listy nagrodzonych oraz interpretacją postanowień niniejszego regulaminu.

   V. Postanowienia końcowe

   1.Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

   2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skracania dyktanda .

   3. Swoją kandydaturę można zgłosić w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 603293241 oraz 95-765-51-48, również na adres szkola@krzecin.pl

  • „Nowoczesna Szkoła—kompetentny Uczeń” rekrutacja semestr 3

   „Nowoczesna Szkoła—kompetentny Uczeń” rekrutacja semestr 3 - Obrazek 1

  • „Wokół symboli narodowych”

   „Wokół symboli narodowych” - Obrazek 1

   Klasy II i III SP w Krzęcinie wzięły udział w IV edycji konkursu „Wokół symboli narodowych” zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1567 uczniów ze 119 szkół z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów klasy II – III. Kacper Kidula, Aleksandra Zięba i Beata Janaszczyk osiągnęli dobry wynik i tym samym zajęli III miejsce. Gratulacje! W konkursie udział wzięli: Maciej Nowak, Oskar Donder, Maurycy Michta, Szymon Sobczak, Oskar Maćkowski, Szymon Szydełko i Nikola Banasiak. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę worek sportowy, notes z nadrukiem MOJA NIEPODLEGŁA oraz imienny dyplom.

   Do konkursu dzieci zostały przygotowane przez Panią Małgorzatę Góźdź.

  • Organizacja wystawy przestrzennej pt. "U nas w Akademii"

    

               Organizacja wystawy przestrzennej pt. "U nas w Akademii" - Obrazek 1

   W styczniu tego roku klasa IV B wraz z nauczycielką języka polskiego – Panią Natalią Rynkiewicz zorganizowała wystawę związaną z omawianą lekturą Jana Brzechwy pt. „Akademia Pana Kleksa”. Zadanie uczniów polegało na przedstawieniu budynku Akademii. Wśród prac znalazły się makiety, plakaty oraz rysunki tematyczne. Każda z wykonanych pozycji została zaprezentowana i omówiona przez autorów. Celem działania było rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności prezentowania własnych pomysłów oraz aktywizacja uczniów w procesie dydaktycznym.

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
  • NIECH ŻYJE BAL!

    

   NIECH ŻYJE BAL! - Obrazek 1

    

   W ostatnim dniu przed feriami uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w balu karnawałowym, czyli tradycyjnej zabawie choinkowej. Jak zwykle, jako pierwsi bawili się uczniowie klas I – IV. Powitała ich pani dyrektor oraz przewodnicząca Rady Rodziców. Dzieci bawiły się pod kierunkiem pana Zbigniewa Garzyńskiego z Choszczna, natomiast oprawę muzyczną przygotował uczeń klasy III gimnazjum Kacper Sokołowski. Prowadzący umilał bal różnymi zabawami oraz konkursami. Jedną z atrakcji był konkurs na najciekawszy strój karnawałowy, poprzedzony pokazem mody. Dzieci bawiły się świetnie pod okiem swoich wychowawców i rodziców. Po południu przyszedł czas na zabawę klas V – VIII oraz gimnazjum. Tym razem oprawą muzyczną zajął się pan Daniel Pawłowski, właściciel firmy „Zielone Przygody”. W trakcie zabawy wyłoniono króla i królową balu, a zostali nimi Wiktoria Sosnowska i Kacper Ligęza.

   Bal karnawałowy jest zawsze wspaniałą okazją do bliskiej współpracy z rodzicami, którzy i tym razem stali się organizatorami imprezy i włączyli się w przygotowanie poczęstunku dla uczestników zabawy.

    

   B. Biesiada

  • BRAMA DO NIEBA CZYLI SZKOLNE JASEŁKA

    

    

   BRAMA DO NIEBA CZYLI SZKOLNE JASEŁKA - Obrazek 1

    

    

   Jasełka przygotowywane przez uczniów już na stałe wpisały się do kalendarza imprez szkolnych SP w Krzęcinie. 25 stycznia we wczesnych godzinach porannych w pięknie udekorowanej auli gimnazjalnej zebrali się zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, by wspólnie obejrzeć tegoroczne jasełka pod hasłem „Brama do nieba jest ciasna”. O miłe doznania zadbali młodsi i starsi uczniowie, zdolni aktorzy i wokaliści pod okiem pań Marty Przybylak, Doroty Paszkowiak i Iwony Jagiełło. Tym razem jasełka miały mądre przesłanie - brama do nieba jest ciasna, a więc kto dostanie się do nieba? Jasełka wywarły duże wrażenie i poruszenie, a aktorzy sprawili, że przedstawienie oglądało się z przyjemnością połączoną z refleksją. Ostatnia scena rozgrywała się w sekretariacie św. Piotra, który uważnie słuchał i przepytywał wszystkich podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W rolę św. Piotra wcieliła się Aleksandra Rutkowska, której uwagę przyciągnęła nie tylko wyśmienita dykcja, ale i przemyślany strój oraz charakteryzacja. Ogromne brawa za trud włożony w przygotowanie jasełek należą się wszystkim wykonawcom, a byli wśród nich: Sandra Pawlak, Joanna Pawlak, Ewa Przybylak, Patrycja Przepiórska, Maja Tuńska, Wiktoria Nowak, Wiktoria Sosnowska, Paulina Abraś, Dawid Abraś, Roksana Modrzejewska, Wiktoria Wypchło, Zuzanna Kucharczyk, Agata Grabiec, Zuzanna Kowalska, Kornelia Szklarczyk, Zuzanna Kowalczyk, Julia Majko.

   B. Biesiada

  • OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW” SPRAWOZDANIE

   OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”  SPRAWOZDANIE - Obrazek 1

    

   W roku szkolnym 2017/2018, uczniowie SP w Krzęcinie, uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów i tym samym w nagrodę za 100% wykonanych zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Warunkiem przystąpienia do konkursu było uczestnictwo w szkoleniu online o tematyce patriotycznej, a udział w szkoleniu wzięły panie M. Matuszak i B. Biesiada.

    

   Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 03 września do 28 listopada 2018 roku wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w sposób następujący:

   Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

     22 października 2018 roku w auli gimnazjalnej odbyło się konwersatorium pt. ,,Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W wydarzeniu wzięło udział 18 uczniów klasy VI pod opieką pań: Justyny Staszczyk i Ewy Smoderek.

   Ponieważ uczniowie przygotowywali się już wcześniej do dzisiejszego zadania, nie było problemu z formułowaniem sądów na postawione pytanie. Dzieci odśpiewały hymn państwowy, chętnie zabierały głos, a całości przysłuchiwały się klasa IV a i IV b.

   Czymże więc jest patriotyzm i co oznacza bycie patriotą? Oto fragmenty niektórych wypowiedzi uczniów:

   „Patriotyzm to przede wszystkim chęć obrony ojczyzny i ponoszenia za nią ofiar. Również kupowanie rzeczy wyprodukowanych we własnym kraju. Popularnym sposobem okazywania patriotyzmu jest noszenie odzieży krajowych marek czy też kibicowanie reprezentacji narodowej swojego kraju.”

   Alan Korpowski

   „Patriotyzm to stawanie w obronie ojczyzny. Oddawanie czci ofiarom wojny i upamiętnianie ważnych dat, np. 11 listopada.”

   Maciej Czyż

    

   Zadanie 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

   W ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów” został ogłoszony konkurs na plakat pt. „100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

   Efektem końcowym była wystawa wyróżnionych prac uczniowskich na głównym holu szkolnym. W swoim założeniu wystawa ta miała upamiętnić setną rocznicę odzyskania w 1918 roku Niepodległości przez Polskę, po 123 latach rozbiorów.

      Celem konkursu było również:

   • uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
   • upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny
   • propagowanie wiedzy historycznej na temat utraty i odzyskania niepodległości oraz losów Polski po jej odzyskaniu
   • tworzenie możliwości rozwoju talentów plastycznych, ich konfrontacji i prezentacji

   Na konkurs wpłynęło 25 prac w kategoriach klas IV – VI i VII – VIII i III gimnazjum.

   12 grudnia 2018 r.

   Jury w składzie: Małgorzata Matuszak, Jagoda Leciejewska, Aleksandra Rutkowska, Dawid Wodzyński oceniło wszystkie prace.

   Członkowie komisji biorąc pod uwagę: pomysł na interpretację tematu, kolorystykę  patriotyczną, estetykę wykonania,   ogólny wyraz artystyczny i  format plakatu wybrała sześć najładniejszych prac, a ich autorzy zostali nagrodzeni.

   I Miejsce –zajęła Amelia Tulaza z klasy VI B

   II Miejsce- ex aequo Aleksandra Łazińska z klasy VIII B

                     i Zuzanna Kucharczyk z klasy VII B

   III Miejsce – ex aequo  Natalia Winnicka z klasy VI B

                     Emilia Matusiak z klasy VI B

   wyróżnienie przyznano Antoninie Apanasowicz z  klasy VI B

                                                                   Małgorzata Matuszak – organizator konkursu

    

   Zadanie 3.Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

   Na przełomie października i listopada 2018 r. w ramach programu „Szkoła młodych patriotów” uczniowie naszej szkoły przeprowadzili sondaż wśród uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Krzęcina na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Każdy ankietowany musiał odpowiedzieć na 3 pytania:

   - Jak rozumiesz pojęcie słowa „patriotyzm”?

   - W jaki sposób dzisiaj można być patriotą?

   - Czym dla Ciebie jest patriotyzm lokalny?

   Efekty naszej pracy zawiera materiał filmowy.

   Sondę przeprowadzała uczennica klasy VII a, Amelia Michta.

   Odpowiedzialny – Barbara Biesiada

   Zadanie 4.  Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

   Ogólnoszkolny konkurs wiedzy Historia Polski a patriotyzm, który odbył się 14 listopada 2018 r. był kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu Szkoła Młodych Patriotów. Przygotowaniem i przeprowadzeniem zadania zajęły się polonistki Barbara Biesiada i Barbara Tuka. Przygotowano dwa testy. Jeden dla klas IV – VII pod hasłem „Polskie symbole narodowe”, drugi „Historia Polski – odzyskanie Niepodległości” dla klas VIII – III gimnazjum.

   Kiedy biel i czerwień stały się polskimi barwami narodowymi? Gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego? Kiedy obchodzimy Święto Flagi? Na te i podobne pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu w swoich kategoriach wiekowych. Z kolei starsze grupy musiały posiadać dokładną wiedzę dotyczącą tego, jak Polacy nie zmarnowali swej szansy danej im przez historię i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na terenach okupowanych przez państwa centralne. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy o czym świadczą miejsca zajmowane przez nich ex aequo. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez szkolną gazetę POGODNA, a wręczała je pani dyrektor mgr Honorata Kłosek.

   Do konkursu przystąpiło 32 uczestników.

   A oto wyniki zmagań konkursowych.

    kategoria klas IV – V

   I miejsce– Zuzanna Kowalczyk, kl. V a

   II miejsce – Wiktor Janik, kl. V b

   III miejsce ex aequo – Alicja Wysocka, Natalia Zakrzewska, kl. IV a

   kategoria klas VII

   I miejsce ex aequo – Alicja Farysej, Wiktoria Puzio, kl. VII a

   II miejsce – Amelia Michta – kl. VII a

   III miejsce – Dawid Abraś – kl. VII b

   kategoria klas VIII – III gimnazjum

   I miejsce – Julia Pawlak, kl. III g

   II miejsce ex aequo – Paulina Abraś, Wiktoria Sosnowska – kl. III gim oraz OliwierWładyczak – kl. VIII

   Serdeczne gratulacje!

    

   Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

   W dniu 15 listopada 2018 r., w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, odbył się Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości pisarzy dla dzieci i młodzieży, zainteresowanie poezją patriotyczną, zachęcanie do występów na scenie- przełamywanie tremy, prezentacja umiejętności uczniów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII i Gimnazjum. Występy uczestników poprzedziło uroczyste odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu narodowego. Do zmagań konkursowych zgłosiło się 42 uczestników. Recytatorom przysłuchiwała się i oceniała komisja w składzie : Dyrektor Szkoły Pani Honorata Kłosek, przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Leciejewskaoraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Sosnowska. Jury przyznało następujące nagrody w poszczególnych kategoriach :

   klasy 1-3 –  I miejsce Laura Korpowska

                       II miejsce Kornelia Okulicz- Kozaryn

                       III miejsce Szymon Szydełko

    klasy 4-6 i Gimnazjum-  I miejsce Zuzanna Kowalska

                                           II miejsce Michał Stasiak

                                           III miejsce Anita Szydełko

   Wyróżnienia- Amelia Biernat, Marek Michta, Julian Goławski, Apolonia Wolańska, Aleksandra Zięba.

   Laureaci i wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Krzęcin Pana Wojciecha Bogdana Brzustowicza, Prezesa Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego Pana Tadeusza Drabika oraz Państwa Marię i Tomasza Mińskich- właścicieli Księgarni Pegaz. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Konkurs poprowadziła Aleksandra Rutkowska- uczennica 3 klasy Gimnazjum.

   Tegoroczny konkurs zorganizowały panie: Alicja Rynkiewicz, Anna Idziak, Iwona Grześkiewicz, Małgorzata Góźdź. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział, sponsorom za pomoc i wsparcie  finansowe oraz jury za  pracę w komisji.

    

   Zadanie 6.  Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

   28 listopada 2018 r w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, odbył się Szkolny Konkurs  Piosenki Wojskowej i Patriotycznej. Na konkurs przybili wszyscy Ci, którzy lubią śpiewać, dla których piosenka jest bliska a data odzyskania przez nasz kraj Niepodległości tkwi zawsze pamięci i w sercach. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójta Gminy Krzęcin – dr Bogdan Wojciech Brzustowcz.  Organizatorami  Konkursu byli: Pani Małgorzata Matuszak i  Pan Henryk Kucharski.

    Do konkursu zgłosiło się 54 uczestników.  22 solistów, 1 duet oraz 3 zespoły ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie oraz ze szkoły filialnej w Granowie.  Zgodnie z regulaminem, każdy solista i zespól wokalny - chór musieli wykonać utwór patriotyczny lub wojskowy. 

   W imieniu organizatorów Aleksandra Rutkowska  otwierając konkurs serdecznie powitała zaproszonych gości,  uczestników, ich opiekunów oraz szanowną komisję konkursową w składzie:

   - Pan Włodzimierza KubackiegoDyrektora Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Choszcznie

   - Pani Magdalena Czarnecka – inspektor ds. oświaty w Gminie Krzęcin

   - Pani dyrektor SP - Honorata Kłosek

   Po części oficjalnej rozpoczęły się występy młodych artystów w kolejności ustalonym przez organizatora.

    Po wysłuchaniu 26 utworów komisja udała się na naradę celem dokonania oceny wykonawców i podjęcia ostatecznych decyzji o przyznaniu miejsc i wyróżnień.

   Kategoria solistów klas I - III

   1. Miejsce - Kornelia Okulicz – Kozaryn z klas II szkoły filialnej
   2. Miejsce -  Agata Preis z klasy I
   3. Miejsce zajęła – Laura Korpowska – klasa III szkoły filialnej

   Kategoria solistów klas IV – VI

   1. Miejsce -  Amelia Tułaza z klas VI B
   2. Miejsce Anita Szydełko – VI B
   3. Miejsce Maja Tuńska z klasy 5B

   Szczególne wyróżnienie  przyznano Alicji Michta z klasy VB

   Kategoria klas VII – VIII i III gimnazjum

   1. Miejsce zajęła – Julia Jekiełek z klasy VIII B
   2. Miejsce Julia Pawlak – z klasy III gim
   3. Zuzanna Kucharczyk – z klasy VII B

   W kategorii zespół

   1. Miejsce  - zespół klas IV a
   2. Miejsce „Szkolne jedyneczki”
   3. Miejsc „ Młodzi Patrioci”

   Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczał Wójt Gminy Krzęcin – dr Bogdan Brzustowicz. Na zakończenie pogratulował jeszcze raz młodym artystom bardzo dobrych występów oraz podziękował ich opiekunom za włożony wysiłek przygotowanie młodzieży do konkursu. Sponsorami  konkurs byli:

   - wójt Gminy Krzęcin – dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

   - v-ce starosta – Pan Paweł Szuber

   - Radni Gminy Krzęcin

   - Pani Irena Piątek – przedstawiciel ubezpieczeniowy

   Nasz festiwal , to nie tylko lekcja historii, ale i ocalenie od zapomnienia pieśni, które stały się łącznikiem między tradycją i teraźniejszością.

                                                                                          Małgorzata Matuszak

    

   Zadanie 7:Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

   W ostatnich dniach października uczniowie klasy 1 SP i 3 gimnazjum, pod kierunkiem pani Anny Idziak zaangażowali się w tworzenie Kodeksu Postaw Patriotycznych, co jest 7 zadaniem Ogólnopolskiego Projektu Patriotycznego „Szkoła Młodych Patriotów”.

   Wcześniej przeprowadzono z uczniami wiele dyskusji wokół tematu: patriota, patriotyzm, co należy robić, aby być prawdziwym patriotą? Młodsi uczniowie obejrzeli również film pt. „Polak mały”, który pozwolił im zrozumieć zagadnienia, które są najbliższe sercu każdego Polaka.

   Po takim przygotowaniu uczniowie aktywnie i kreatywnie podeszli do zadania. Wyniki tego przedsięwzięcia utrwaliliśmy w formie fotorelacji.

   Anna Idziak

   Zadanie 8Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

   Mała ojczyzna - Krzęcin w literaturze. W realizacji zadania udział wzięło 4 uczniów gimnazjum i 5 uczniów szkoły podstawowej. Wszystkie prace konkursowe udostępniono na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym.

   Prace literackie oceniała komisja w składzie: polonistki SP Krzęcin – panie Iwona Grześkiewicz, Barbara Tuka, Barbara Biesiada.

   Forma pracy literackiej pisanej prozą była dowolna. Komisja konkursowa wyłoniła trzy najciekawsze prace:

   Julia Majko – kl. VII b

   Patryk Sosnowski – kl. VII a

   Aleksandra Rutkowska – kl. III gimnazjum

   Gratulacje!

    

  • 30.01.2019

   Moduł Realizacja projektu został zmodyfikowany

  • Bezpieczne ferie - rady dla dzieci i rodziców

   zbiór rad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie.
   Oto kilka z nich:

   • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych; 
   • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami; 
   • Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
   • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby; 
   • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
   • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
   • Bądźmy widoczni na drodze.
   • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
   • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
   • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
   • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
   • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
   • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.

   W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza

    

   Listy do rodziców

   List_Glownego_Inspektora_Sanitarnego_i_Komendanta_Glownego_Policji_do_rodzicow.pdf

   List_Minister_Edukacji_Narodowej_do_dyrektorow.pdf

   List_Minister_Edukacji_Narodowej_do_dyrektorow.docx

    

  • - Obrazek 1Wesołych świąt!

   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim nadziei,
   własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,

   pogody ducha, odpoczynku, zwolnienia oddechu,

   nabrania sił do codziennych zmagań, dystansu do tego, co wokół,

   chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i dobrymi wspomnieniami.

   Zaś w nadchodzącym Nowym Roku samych szczęśliwych chwil.

    

                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

                                                         Honorata Kłosek

  • Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej

   Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej - Obrazek 1

    

   W dniu 15 listopada, w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, odbył się Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej. Celem konkursu było popularyzowanie twórczości pisarzy dla dzieci i młodzieży, zainteresowanie poezją patriotyczną, zachęcanie do występów na scenie- przełamywanie tremy, prezentacja umiejętności uczniów, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII i Gimnazjum. Występy uczestników poprzedziło uroczyste odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu narodowego. Do zmagań konkursowych zgłosiło się 42 uczestników. Recytatorom przysłuchiwała się i oceniała komisja w składzie : Dyrektor Szkoły Pani Honorata Kłosek, przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Leciejewska oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Sosnowska. Jury przyznało następujące nagrody w poszczególnych kategoriach :

   klasy 1-3 –  I miejsce Laura Korpowska

                       II miejsce Kornelia Okulicz- Kozaryn

                       III miejsce Szymon Szydełko

    

   klasy 4-6 i Gimnazjum-  I miejsce Zuzanna Kowalska

                                           II miejsce Michał Stasiak

                                           III miejsce Anita Szydełko

   Wyróżnienia- Amelia Biernat, Marek Michta, Julian Goławski, Apolonia Wolańska, Aleksandra Zięba.

   Laureaci i wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Krzęcin Pana Wojciecha Bogdana Brzustowicza, Prezesa Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego Pana Tadeusza Drabika oraz Państwa Marię i Tomasza Mińskich- właścicieli Księgarni Pegaz. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Konkurs poprowadziła Aleksandra Rutkowska- uczennica 3 klasy Gimnazjum.

   Tegoroczny konkurs zorganizowały panie: Alicja Rynkiewicz, Anna Idziak, Iwona Grześkiewicz, Małgorzata Góźdź. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział, sponsorom za pomoc i wsparcie  finansowe oraz jury za  pracę w komisji.

    

   Tekst i foto: A.Rynkiewicz, A.Idziak.

  • „Historia Polski a patriotyzm”

   Zadanie nr 4.

   „Historia Polski a patriotyzm” - Obrazek 1

   Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.                    

   Ogólnoszkolny konkurs wiedzy Historia Polski a patriotyzm,który odbył się 14 listopada 2018 r. był kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu Szkoła Młodych Patriotów.Przygotowaniem i przeprowadzeniem zadania zajęły się polonistki Barbara Biesiada i Barbara Tuka. Przygotowano dwa testy. Jeden dla klas IV – VII pod hasłem „Polskie symbole narodowe”, drugi „Historia Polski – odzyskanie Niepodległości” dla klas VIII – III gimnazjum.

   Kiedy biel i czerwień stały się polskimi barwami narodowymi? Gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego? Kiedy obchodzimy Święto Flagi? Na te i podobne pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu w swoich kategoriach wiekowych. Z kolei starsze grupy musiały posiadać dokładną wiedzę dotyczącą tego, jak Polacy nie zmarnowali swej szansy danej im przez historię i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na terenach okupowanych przez państwa centralne. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy o czym świadczą miejsca zajmowane przez nich ex aequo.

   A oto wyniki zmagań konkursowych.

    

   kategoria klas IV – V

   I miejsce– Zuzanna Kowalczyk, kl. V a

   II miejsce – Wiktor Janik, kl. V b

   III miejsce ex aequo – Alicja Wysocka, Natalia Zakrzewska, kl. IV a

   kategoria klas VII

   I miejsceex aequo – Alicja Farysej, Wiktoria Puzio, kl. VII a

   II miejsce – Amelia Michta – kl. VII a

   III miejsce – Dawid Abraś – kl. VII b

   kategoria klas VIII – III gimnazjum

   I miejsce – Julia Pawlak, kl. III g

   II miejsce ex aequo – Paulina Abraś, Wiktoria Sosnowska – kl. IIIg oraz OliwierWładyczak – kl. VIII

   Serdeczne gratulacje!

   B. Biesiada

  • WIADOMOŚCI Z AREN SPORTOWYCH POWIATU I WOJEWÓDZTWA

    

   W czwartek 25 października w Tychowie odbyły się Finały Wojewódzkie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w  Sztafetowych Biegach Przełajowych. Wśród dwudziestu najlepszych zespołów województwa w zawodach wystartowała reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, która ostatecznie zajęła 19 miejsce.

   WIADOMOŚCI Z AREN SPORTOWYCH POWIATU I WOJEWÓDZTWA - Obrazek 1

   Skład : Katarzyna Komorek, Roksana Modrzejewska, Wiktoria Wypchło, Paulina Kidula, Iga Zadworna, Aleksandra Łazińska, Dorota Kleczewska, Iga Zadworna, Kornelia Salomońska, Jagoda Masińska, Oliwia Jędrzejewska.

   6 listopada w Reczu odbyły się Finały Powiatowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, trafiła do grupy A w której zajęła ostatecznie 3 miejsce i odpadła z turnieju w fazie grupowej.

   WIADOMOŚCI Z AREN SPORTOWYCH POWIATU I WOJEWÓDZTWA - Obrazek 2

   Skład: Jakub Iwaniec, Jakub Ligęza, Maciej Radomiak, Emil Lewandowski, Bartosz Przepiórski, Dawid Wodzyński, Dominik Walusiak, Artur Kolański.

   7 listopada w Bierzwniku reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Krzęcinie wzięła udział w Finałach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju. Dziewczyny po bardzo udanych meczach grupowych i półfinałowym dotarły do finału imprezy, w którym uległy Szkole Podstawowej z Bierzwnika.

   WIADOMOŚCI Z AREN SPORTOWYCH POWIATU I WOJEWÓDZTWA - Obrazek 3

   Skład: Katarzyna Komorek, Julia Jekiełek, Roksana Modrzejewska, Paulina Kidula, Jagoda Masińska, Dorota Kleczewska, Iga Zadworna, Laura Simińska, Wiktoria Sosnowska, Kornelia Salomońska.

  • Przedszkolaki dla Niepodległej

   Przedszkolaki dla Niepodległej - Obrazek 1

   "Co to jest niepodległość 
   teraz wiem już na pewno.
   Każde dziecko dziś woła
   to polski dom, polska szkoła."
   Tymi słowami piosenki wszystkie grupy wspólnie rozpoczęły uroczystość pod hasłem " Przedszkolaki dla Niepodległości". Program spotkania zawierał zatańczenie tańca Polonez, recytację wierszy dotyczących Symboli Narodowych oraz wspólne odśpiewanie Hymnu.Podczas spotkania dzieci pogłębiły swoją wiedzę dotyczącą Niepodległości oraz Polskich Symboli Narodowych.10.11.2018 r🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱️️
  • BAL JESIENI

    BAL JESIENI - Obrazek 1

    

   31 października 2018r. w naszym przedszkolu odbył się BAL JESIENI. Dzieci bawiły się świetnie. Rozwiązywały zagadki, brały udział w konkursach i zabawach ruchowych. Wykonały piękne prace plastyczne. A wszystko wokół tematu Jesień.

   W przerwie nie zabrakło słodkości.

   Galeria zdjęć

    

  • World Smile Day

   World Smile Day - Obrazek 1

    

    

    

    

   Październik to w naszej szkole miesiąc uśmiechu i radości. Wówczas uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki świętowali World Smile Day, czyli Światowy Dzień Uśmiechu. Nie zabrakło wówczas życzliwości i miłych gestów.

          Podczas trwania akcji, wychowankowie klasy V B obdarowywali społeczność szkolną pięknym uśmiechem i emblematami tematycznymi. Stworzono Aleję Dowcipu oraz prezentowano przygotowane wcześniej żarty. Inicjatorkami akcji były nauczycielki języków obcych - p. A.Rejek oraz p. N. Rynkiewicz.

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów”

   Szkoła Podstawowa w Krzęcinie przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów” - Obrazek 1Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

   Organizator: Studium Prawa Europejskiego

   Do wykonania mamy 8 zadań. Dzisiaj prezentujemy zadanie 1.

   Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
    

     22 października 2018 roku w auli gimnazjalnej odbyło się konwersatorium pt. ,,Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W wydarzeniu wzięło udział 18 uczniów klasy VI pod opieką pań: Justyny Staszczyk i Ewy Smoderek.

   Ponieważ uczniowie przygotowywali się już wcześniej do dzisiejszego zadania, nie było problemu z formułowaniem sądów na postawione pytanie. Dzieci odśpiewały hymn państwowy, chętnie zabierały głos, a całości przysłuchiwały się klasa IV a i IV b.

   Czymże więc jest patriotyzm i co oznacza bycie patriotą? Oto fragmenty niektórych wypowiedzi uczniów:

   „Patriotyzm to przede wszystkim chęć obrony ojczyzny i ponoszenia za nią ofiar. Również kupowanie rzeczy wyprodukowanych we własnym kraju. Popularnym sposobem okazywania patriotyzmu jest noszenie odzieży krajowych marek czy też kibicowanie reprezentacji narodowej swojego kraju.”

   Alan Korpowski

   „Patriotyzm to stawanie w obronie ojczyzny. Oddawanie czci ofiarom wojny i upamiętnianie ważnych dat, np. 11 listopada.”

   Maciej Czyż

   „Patriotyzm to według mnie wspieranie polskiego społeczeństwa. Pójście na wybory i zagłosowanie na kogoś, kto według nas dobrze pokieruje krajem. Patriota to ktoś, kto zachęca innych do celebrowania świąt narodowych.”

   „Patriotyzm to miłość do ojczyzny, do kraju, w którym się urodziłam. Jest to postawa człowieka oparta na przywiązaniu do ojczyzny. Jestem Polką, mieszkam w Polsce i uważam, że Polska to kraj ludzi rozsądnych. Mam poczucie więzi z własnym narodem, jestem przywiązana do kultury mojego kraju i jestem dumna z jej bohaterskiej przeszłości. Dumna jestem z tego, że moimi rodakami byli: Mikołaj Kopernik, Maria Curie – Skłodowska, Adam Mickiewicz, papież Jan Paweł II.”

   Sandra Pawlak

   Koordynator projektu, Barbara Biesiada

  • ,,ADOPCJA DZIECKA Z KENII"

                             ,,ADOPCJA DZIECKA Z KENII" - Obrazek 1        ,,ADOPCJA DZIECKA Z KENII"

   10.10.2018 r.  gościliśmy  w naszym kościele w Krzęcinie  siostrę Marię Casty Kanyaki Kiraithe, felicjankę Kenijkę, pracującą trzeci rok na misji w Kipsing. 

   Siostra Casty odwiedza szkoły i parafie naszej Archidiecezji i daje świadectwo życia i posługi w Kenii, szczególnie w Kipsing. Siostra pragnie spotkać się z tymi, którzy włączyli się w program “adopcji dziecka z Kenii”, dzięki których dobroci wiele dzieci może się uczyć. Uczniowie obejrzeli prezentację przygotowana przez siostrę o życiu w Kenii,  wspólnie pośpiewali w języku kenijskim , przekazali prezenty między innymi dla  adoptowanej przez naszą szkołę Brendy Kendi Mugambi .

   Bardzo dziękuje wszystkim za serdeczne przyjecie siostry i wszelką pomoc w organizacji...  

                                                                                                                          Iwona Jagiełło

    

    

    

    ,,ADOPCJA DZIECKA Z KENII" - Obrazek 2

    ,,ADOPCJA DZIECKA Z KENII" - Obrazek 3

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć