•        W piątek, 28 września Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia świętowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. W tym roku do akcji zgłosiło się 4588 szkół, nasza po raz pierwszy. ŚDTM odbywa się  każdego roku w ostatni piątek września. W ten sposób propaguje się zabawowy sposób nauczania matematyki. Tabliczkową wiedzę sprawdzają Patrole Egzaminacyjne, oczywiście pod okiem nauczycieli matematyki. Akcja była doskonałą okazją dla uczniów do nadrobienia zaległości, a podczas egzaminów łatwo wcale nie było. Znajomość mnożenia w tym dniu pomagały sprawdzać uczennice: Paulina Abraś, Jagoda Leciejewska i Aleksandra Rutkowska. Ogółem w akcji wzięło udział 144 uczniów klas IV – VIII oraz III gimnazjum. Specjalne certyfikaty otrzymało 38 zdających i to oni nie popełnili żadnej pomyłki w mnożeniu.

 • W dniach 26-28.09.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie świętowali Europejski Dzień Języków. Wówczas wychowankowie rozwiązywali zagadki logiczne, nabywali świadomość językową, stoczyli pojedynek gier planszowych i wykonywali gazetki ścienne oraz plakaty tematyczne. Młodsi uczniowie zapoznawali się z wybranymi pozycjami z zakresu literatury anglojęzycznej rozpoznawali kolory i wzbogacali słownictwo. Elementy wiedzy o językach były też realizowane na poszczególnych zajęciach dydaktycznych.  Zorganizowane przedsięwzięcie dało społeczności szkolnej wiele radości. Poniżej przedstawiamy fotorelację  z obchodów.

 •  

      Nauczyciele naszej szkoły w dniu 20 września br. wzięli udział w szkoleniu trenerskim do programu pod hasłem „ Fantastyczne możliwości”.

  „ Fantastyczne możliwości” - Obrazek 1

  Program ten jest kontynuacją programu profilaktyki pt.” Domowi detektywi, czyli Jaś i Małgosia na tropie”, szczególnie znanym uczniom ubiegłorocznych klas IV I V. W bieżącym roku szkolnym programem zostaną objęci uczniowie klas V i VI .

  Szkolenie dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  A.Apanasowicz

 • Uczniowie klas V - VII przez dwa dni byli uczestnikami warsztatów prowadzonych przez Dawida Zawadzkiego- trenera.

  Debata – program rekomendowany - Obrazek 1  Debata – program rekomendowany - Obrazek 2

  Program „ Debata”  ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.  Scenariusz ten był o tyle ciekawy, że zawiera rzadki element – pracę nad przekonaniami normatywnymi uczniów. Przebieg spotkania służył przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena.

 • Dnia 10.10.2018r.(środa) o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Obecność obowiązkowa.

  porządek_zebrania

 • Dnia 19.09.2018 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzęcinie wraz z instruktorami z Gminnego Centrum  Kultury, wzięli udział w szkoleniu pod hasłem „Młodzież vs. używki - jak przeciwdziałać, dostrzec, pomóc”. Szkolenie przeprowadziła trener z „Atelier”- Centrum Profilaktyki i Reedukacji z Krakowa,nadkomisarz Joanna Czechowska ( wszystkim znana jako nadkomisarz z serialu W-11). 

  Szkolenie dofinansowała GKRPA w Krzęcinie.

   

  Alina Apanasowicz

Poniedziałek 15.10.2018

Galeria zdjęć

Kroniki szkolneKroniki szkolne

Gazeta Szkoły Podstawowej
POGODNA

Samorząd Uczniowski SP

-----------------------------------------------------------------------------

Bezpieczeństwo
w Internecie

bezpieczenstwo.pptx


Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
  ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
 • sekretariat 95-765-51-48

  fax 95-765-51-48

Galeria zdjęć